Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

 • Wyniki szkolnego konkursu z j. angielskiego

  Konkurs na wiersz lub rymowankę na cześć naszej szkoły (z okazji jej Jubileuszu) został niedawno rozstrzygnięty.

  I miejsce zajęła Zuzanna Burzyńska z kl. 7b,

  II- Maria Łukasik i Marcelina Kaszycka z kl. 7a,

  III - Oliwia Andrzaszak z kl. 5c.

  Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Alicja Barcicka i Barbara Sondej z kl. 7a, Julia Kmiecik z kl. 8b, Sonia Pacześniak z kl. 8b, Jan Domoszczycki z kl. 8c.

   Serdecznie gratulujumy zwycięzcom, a Was zachęcamy do zapoznania się z ich wspaniałymi pracami:)

 • Podróż po krajach anglojęzycznych - relacja

  W minionych tygodniach uczniowie z klas: 1b, 2a, 3a i 3b mieli okazję "podróżować" po Irlandii.

  Na zajęciach poznaliśmy położenie tego kraju, jego stolicę oraz charakterystyczne cechy krajobrazu. Zaznajomiliśmy się też  z najważniejszymi symbolami i legendami. Dowiedzieliśmy się, kim jest Leprechaun i gdzie można go spotkać, poznaliśmy też tradycje związane z Dniem św. Patryka, który obchodziliśmy pamiętając, by mieć na sobie cos zielonego. Słuchaliśmy też irlandzkiej muzyki, poznaliśmy tradycyjne instrumenty, a nawet zatańczyliśmy irlandzki taniec!:) 

 • Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu Indywidualnym

  5 kwietnia na basenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu Indywidualnym. Uczestniczyli w nich wszyscy chętni uczniowie z klas 4 – 8.
  Zawody były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 – 5 i klasy 6 – 8 
  z podziałem na chłopców i dziewczynki.
  Uczniowie klas czwartych i piątych pływali na dystansie 20 m, klas szóstych, siódmych 
  i ósmych na dystansie 40 metrów stylem grzbietowym, dowolnym i klasycznym.
  Zacięta, sportowa rywalizacja i profesjonalna organizacja Mistrzostw sprawiły,
  że impreza była bardzo udana.
  Zwycięzcy w poszczególnych stylach otrzymali medale i dyplomy.
  Mistrzem/Mistrzynią Szkoły zostali uczniowie, którzy wzięli udział w trzech konkurencjach i uzyskali najlepsze czasy. Mistrzowie otrzymali puchary.

   

  WYNIKI
  Dziewczęta
  Klasy 4 – 5

  Styl grzbietowy

  1. Hanna Plewniak  4a
  2. Kamila Wilkos  4a
  3. Ewa Sondej  4a
  Styl klasyczny
  1. Hanna Plewniak  4a
  2. Marcelina Morżkowska  4c
  3. Hanna Chrzanowska  4c
  Styl dowolny
  1. Hanna Plewniak  4a
  2. Pola Kaszowska  4a
  3. Ewa Sondej  4a
   

  Chłopcy
  Klasy 4 – 5

  Styl grzbietowy
  1. Grzegorz Pencarski  5b
  2. Ruben Cirut  5b
  3. Wojciech Chmielewski  4c
  Styl klasyczny
  1. Ruben Cirut  5b
  2. Grzegorz Pencarski  5b
  3. Franciszek Przyborowski  4a
  Styl dowolny
  1. Dawid Zarychta – Yirdaw  4b
  2. Wojciech Chmielewski  4c
  3. Grzegorz Pencarski  5b

  Dziewczęta
  Klasy 6 – 8

  Styl grzbietowy
  1. Kaludia Gąsiorek  7a
  2. Nadia Janik  7b
  3. Julia Socha  7b
  Styl klasyczny
  1. Nadia Janik  7b
  2. Marcelina Kaszycka  7a
  3. Klaudia Gąsiorek  7a
  Styl dowolny
  1. Julia Socha  7b
  2. Klaudia Gąsiorek  7a
  3. Nadia Janik  7b

  Chłopcy
  Klasy 6 – 8

  Styl grzbietowy
  1. Tobiasz Surma  8b
  2. Marcel Meus  8b
  3. Maurycy Jakubiec  8a
  Styl klasyczny
  1. Maurycy Jakubiec  8a
  2. Marcel Meus  8b
  3. Kacper Sroczyński  8a
  Styl dowolny
  1. Maurycy Jakubiec  8a
  2. Marcel Meus  8b
  3. Tobiasz Surma  8b

  Mistrzynie Szkoły w Pływaniu Indywidualnym
  Klasy 4 - 5

  HANNA PLEWNIAK
  Klasy 6 - 8
  NADIA JANIK
  Mistrzowie Szkoły w Pływaniu Indywidualnym
  Klasy 4 - 5

  GRZEGORZ PENCARSKI
  Klasy 6 - 8
  MAURYCY JAKUBIEC

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Mistrzostwach Szkoły w Pływaniu, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 • Listy przyjętych i rekrutacja uzupełniająca
  16.05.2022 Szanowni Państwo
  Poniżej listy kandydatów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.
  Dostępny również wniosek dla osób, które chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
  Wniosek składamy osobyście w placówce.
   
 • 16.05.2022

  Moduł STOŁÓWKA SZKOLNA został zmodyfikowany

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do Samorządowego Przedszkola nr 55 na rok szkolny 2022/2023

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do Samorządowego Przedszkola nr 55 na rok szkolny 2022/2023

                                                                                                                                             Kraków, dn. 11.05.2022 r.


  Dyrektor ZSP 4 ogłasza rekrutację uzupełniającą do Samorządowego  Przedszkola nr 55 na rok szkolny 2022/2023.


       Ilość wolnych miejsc:  3


  Terminarz:

  Rekrutacja uzupełniająca

  23.05 - 01.06

  Rekrutacja uzupełniająca - składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 2 czerwca 2021 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków poza elektronicznym systemem rekrutacji osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)

  23.05 - 02.06

  Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

  21.06 godz. 9:00

  Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

  22.06 - 28.06

  Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia w godzinach ustalonych przez dyrektora

  29.06 godz. 9:00

  Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc  Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola_-_rekrutacja_uzupelniajaca.pdf

       

 • 10.05.2022

  Moduł STOŁÓWKA SZKOLNA został zmodyfikowany

 • Uwaga! Konkurs!

  Uwaga! Konkurs!

  Drodzy Uczniowie! Ponownie mamy szansę zawalczyć o środki na wyposażenie szkoły lub jakiś ciekawy event,

  który będziecie uważać za wart realizacji a będzie Waszą inicjatywą. 

  Dzięki zeszłorocznemu wysiłkowi udało się zakupić nowe komputery do pracowni oraz odświeżyć czytelnię. 

  Dziś ponownie mamy szansę znaleźć się w grupie szkół, które otrzymają dodatkowe środki w ramach projektu Szkolny Budżet Obywatelski. 

  Pierwszy etap to przekonanie jury, że doskonale rozumiecie, na czym polega jego idea. Stąd konkurs, którego szczegóły prezentujemy poniżej:

  Uwaga! Konkurs!

  REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU PROMUJĄCEGO IDEĘ

  SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

  I ORGANIZATOR:

  Szkolny Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Krakowie

  II CEL KONKURSU I OGÓLNE ZASADY PROJEKTU

  Celem konkursu jest stworzenie projektu muralu promującego ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Projekt będzie miał charakter poglądowy i zostanie dostosowany do możliwości realizacji na okolicznym murze. W projekcie powinny być podkreślone elementy związane z promocją Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

  III REGULAMIN

  1. Projekt muralu należy przygotować w dowolnej technice w formacie A3.

  2. Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 projekty prac.

  3. Autorami prac mogą być grupy dwuosobowe lub osoby indywidualne.

  4. Do projektu należy dołączyć formularz zgłoszenia (zał. nr 1) oraz oświadczenie (zał. nr 2)

  IV WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Konkurs jest organizowany dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Krakowie ( w tym również uczniów klas 1 - 3 ).

  2. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne.

  3. W przypadku, kiedy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia, oświadczenie o akceptacji regulaminu wyraża rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Oświadczenie należy dołączyć do składanych dokumentów wraz z projektem.

  4. Konkurs jest jednoetapowy.

  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt III niniejszego Regulaminu.

  6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

  IV. ZGŁOSZENIE KONKURSU

  1. Zgłoszenie do konkursu składa się na formularzu, który jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

  2. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły (od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.00).

  Termin dostarczenia prac upływa 20. 05. 2022 r.

  V OCENA PRAC

  1. Oceny prac dokona Jury Konkursu

  2. Spośród uczestników konkursu Jury wybierze zwycięzcę, którego projekt zostanie zrealizowany.

  3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ocenę wzorową z zachowania za miesiąc maj.

  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 maja na stronie internetowej szkoły.

  5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska oraz informacji o laureacie konkursu.

  VI PRAWA AUTORSKIE

  1. Przekazanie prac na konkurs traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że dany projekt nie narusza praw osób trzecich a w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.

  2. Zwycięski projekt muralu jest własnością Szkoły Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Gdańskiej w Krakowie, której niniejszym przysługuje pełne autorskie, prawo majątkowe do zwycięskiego projektu, związane z wykorzystaniem go w celach promocyjnych.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty zwycięskiego projektu, po konsultacji z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy i idei, w celu ostatecznego przystosowania go do realizacji.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Jury konkursu.

  2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od decyzji Jury osobom biorącym udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

  3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się niniejszego Regulaminu oraz zgodą na zawarte w nim warunki.

  WEŹ UDZIAŁ! NIE ZWLEKAJ!

 • 29.04.2022 Szanowni Państwo
  Przedstawiam wyniki rekrutacji.
  Bardzo proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszej szkioły w terminie 4-13 maja 2022.
  Można to zrobić:
  • za pośrednictwem systemu Elemento
  • w fomie pisemnej  - drogą mailową:
   zsp4@mjo.krakow.pl
  • w formie pisemnej - osobiście.
  W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji
  Dorota Kmiecik
 • Międzyszkolny Konkurs Językowy

  Serdecznie zachęcamy uczniów z klas VI, VII i VIII do wzięcia udziału w organizowanym przez nas międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego "Give Peace A Chance!"

   Waszym zadaniem jest napisanie pokojowego tekstu  w języku angielskim i zaśpiewanie swojego „Hymnu Pokoju” do znanej melodii oraz uwiecznienie wykonania poprzez nagranie filmiku.  Czekamy na Wasze pomysły do 22.05.2022. Szczegóły na plakacie:)  

  Magdalena Janczy-Jekiełek

   

 • Rowerowy maj

  Nasza Szkoła jak co roku bierze udział w Kampanii Rowerowy Maj. Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w corocznej Kampanii, której celem jest aktywny przyjazd do Szkoły (na rowerze, hulajnodze lub deskorolce). Dla najbardziej aktywnych uczniów oraz klasy, która zdobędzie największą ilość punktów przewidziane są nagrody. Regulamin Kampanii w załączniku poniżej.

 • Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

  przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

  Radosnego, wiosennego nastroju,

  serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

 • Życzenia

  Wszystkim  Uczniom, Rodzicom, Przyjaciołom, Sympatykom  naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

 • Niezwykła lekcja religii

   

   

  Uczniowie klasy 8a wraz z S. Katarzyną przygotowali niezwykłą lekcję religii- " Stop klatka- drogi krzyżowej"

  Oto niektóre kadry  drogi krzyżowej.

   

   

 • 11.04.2022

  Moduł STOŁÓWKA SZKOLNA został zmodyfikowany

 • Międzyszkolny Konkurs Historyczny Krakusek

  Za nami XVII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie ,,Krakusek", organizowanego przez : Zamek Królewski na Wawelu, Akademię Żakowską i SSP nr 4. W tym roku tematem przewodnim były ,,Mury, baszty, fosy..., czyli jak Wawelu oraz Krakowa w dawnych wiekach broniono". Jest nam niezmiernie miło ogłosić,iż wyróżnienie w tym konkursie zdobył Ignaś Regulski z klasy 3b. Serdecznie gratulujemy!!!

   

   

   

 • DYŻUR WAKACYJNY w PRZEDSZKOLU 55 - LIPIEC 2022 r.

  DYŻUR WAKACYJNY w PRZEDSZKOLU 55 - LIPIEC 2022 r.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 informuje, że zapisy dzieci spoza

  Przedszkola Samorządowego nr 55 na dyżur wakacyjny – LIPIEC 2022 r. odbędą się

  w dniach 25.04 – 28 04. 2022 r. w godzinach 8:00 – 14:00.

  Kartę zapisu (w załączniku) należy wypełnić, potwierdzić w macierzystym przedszkolu i dostarczyć do ZSP4

  w w/w terminie -(wejście główne do szkoły).

  Karta_zapisu_-_DYZUR_WAK._do_P-55.doc

 • 04.04.2022

  Moduł STOŁÓWKA SZKOLNA został zmodyfikowany

 • Dzień bez plecaka

  1 kwietnia 2022 roku ... w Szkole Podstawowej nr 34 ... W takim dniu ... musi być ciut inaczej!

  1 kwietnia 2022 uczniowie zaczęli lekcje jak zwykle o godzinie 8.15. Dzień jak co dzień można by rzec... Prima aprilis rządzi się jednak swoimi prawami! Niemal każdy mały (do akcji spontanicznie włączyli się też uczniowie klas 1-3) i duży człowiek w szkole przyniósł swoje szkolne przybory i podręczniki w… czym popadnie. Pomysłów było mnóstwo: garnki, skrzynki na narzędzia, walizki, transportery dla zwierząt, futerały na instrumenty muzyczne, kosze na śmieci, wózki na zakupy a nawet suszarka na pranie i namiot! Swoim pomysłem Samorząd Uczniowski zagwarantował nam mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.

   

   

   

 • 29.03.2022

  Moduł STOŁÓWKA SZKOLNA został zmodyfikowany

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć