• Podstawowe informacje

    • Przedszkole Samorządowe nr 55  im. Kazimierza Wielkiego działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
     w Krakowie,
     a siedziba Przedszkola znajduje się się przy ul. Urzędniczej 65.

     W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały:

     • Grupa I       dzieci 3 - letnie
     • Grupa II      dzieci 4-5-letnie
     • Grupa III   –  dzieci 6 letnie

     Wydawanie posiłków

     • około 8.15   Śniadanie 
     • około 11:30 Obiad
     • 14.00 Podwieczorek

      

     W TRAKCIE TRWANIA FERII ZIMOWYCH, OKRESIE MIĘDZYŚWIĄTECZNYM GODZINY POSIŁKÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!


     Ważne informacje organizacyjne

     • Przedszkole czynne od 7.00 do 17.00
     • Dzieci, które jedzą śniadanie przyprowadzamy do 8.00
     • Dzieci, które nie jedzą śniadania przyprowadzamy do 9.00
     • Nieobecność dziecka w Przedszkolu w danym dniu zgłaszamy do godz. 8.00 do sekretariatu Szkoły tel. 12 633 04 58 lub do Przedszkola tel. 12 423 49 09.


     Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

      
     7.00-08.15
     Zabawy i zajęcia wynikające z własnej aktywności, zajęcia o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym; indywidualne i w małych zespołach. • Utrwalanie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności. • Przygotowanie pomocy do zajęć. • Ćwiczenia poranne. • Przygotowanie do śniadania • Czynności higieniczne 
      
     Śniadanie
     08.15 - 08.45
      
     09.00 – 11:30
     Zajęcia, sytuacje edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy, fizyczny dziecka. • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, spacery, wycieczki. • Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury).  • Przygotowanie do obiadu
      
     Obiad 
     11:30 - 12.00
      
      12.30-14.30 
     Przygotowanie do odpoczynku; ◦
     a) dzieci młodsze: odpoczynek, relaksacja, słuchanie muzyki.
     ◦ b) dzieci starsze: relaksacja, bajkoterapia, pobyt na świeżym powietrzu, zabawa swobodna, kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. • Przygotowanie do podwieczorku.
      
     14.15-14:30
      
     Podwieczorek
      
     14;30 - 17.00 
      
     Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielki. • Praca korekcyjna i kompensacyjna. • Praca z dzieckiem zdolnym. • Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.