• Podstawowe informacje

    • Przedszkole Samorządowe nr 55  im. Kazimierza Wielkiego działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
     w Krakowie,
     a siedziba Przedszkola znajduje się się przy ul. Urzędniczej 65.

     W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały:

     • Grupa I       dzieci 3 - letnie
     • Grupa II      dzieci 4-5-letnie
     • Grupa III   –  dzieci 6 letnie

     Wydawanie posiłków

     • około 8.15   Śniadanie 
     • około 11:30 Obiad
     • 14.00 Podwieczorek

      

     W TRAKCIE TRWANIA FERII ZIMOWYCH, OKRESIE MIĘDZYŚWIĄTECZNYM GODZINY POSIŁKÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!


     Ważne informacje organizacyjne

     • Przedszkole czynne od 7.00 do 17.00
     • Dzieci, które jedzą śniadanie przyprowadzamy do 8.00
     • Dzieci, które nie jedzą śniadania przyprowadzamy do 9.00
     • Nieobecność dziecka w Przedszkolu w danym dniu zgłaszamy do godz. 8.00 do sekretariatu Szkoły tel. 12 633 04 58 lub do Przedszkola tel. 12 423 49 09.


     Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

      
     7.00-08.15
     Zabawy i zajęcia wynikające z własnej aktywności, zajęcia o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym; indywidualne i w małych zespołach. • Utrwalanie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności. • Przygotowanie pomocy do zajęć. • Ćwiczenia poranne. • Przygotowanie do śniadania • Czynności higieniczne 
      
     Śniadanie
     08.15 - 08.45
      
     09.00 – 11:30
     Zajęcia, sytuacje edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy, fizyczny dziecka. • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, spacery, wycieczki. • Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury).  • Przygotowanie do obiadu
      
     Obiad 
     11:30 - 12.00
      
      12.30-14.30 
     Przygotowanie do odpoczynku; ◦
     a) dzieci młodsze: odpoczynek, relaksacja, słuchanie muzyki.
     ◦ b) dzieci starsze: relaksacja, bajkoterapia, pobyt na świeżym powietrzu, zabawa swobodna, kontynuowanie prac wynikających z zajęć wychowawczo-dydaktycznych. • Przygotowanie do podwieczorku.
      
     14.15-14:30
      
     Podwieczorek
      
     14;30 - 17.00 
      
     Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielki. • Praca korekcyjna i kompensacyjna. • Praca z dzieckiem zdolnym. • Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.  
    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.