• Nasza historia...

    • Pierwsze zapiski związane z historią naszej szkoły dotyczą roku 1831. W tym bowiem czasie założono szkołę ludową w Łobzowie, do której uczęszczały dzieci dwóch gmin podmiejskich: Łobzowa i Nowej Wsi Narodowej.
     W dniu 5 września 1905 roku oddano do użytku nowy, dwupiętrowy gmach szkolny mieszący się do dziś przy ulicy Kazimierza Wielkiego 33. Szkole nadano wówczas imię Kazimierza Wielkiego.
           Z dniem 1 kwietnia 1910 roku nasza szkoła stała się szkołą miejską. Uległa też pewnej reorganizacji i spełniała od tej pory rolę żeńskiej szkoły dla dziewcząt. Zmieniła również patrona, przybrała nazwę Jadwigi z Łobzowa. W roku 1923 powstaje pierwszy w historii naszej szkoły Komitet Rodzicielski, który stara się dostarczyć fundusze na zakup pomocy naukowych i dożywianie dzieci.
           W roku 1926 przydzielono szkole po raz pierwszy lekarza szkolnego, a rok później zorganizowano "Opiekę Pozaszkolną", która spełniała rolę dzisiejszej świetlicy. Dopiero w 1933 roku zorganizowano świetlicę z fachowa opieką opłacaną przez władze szkolne.
     W roku 1932 datuje się powstanie Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz uczniowskiego Kółka PCK.
           Lata szkolne 1932-1945 są trudne do odtworzenia na skutek braku zapisków, które najprawdopodobniej zaginęły podczas wojny.
           Okres okupacji to niezwykle trudny okres dla szkoły. Budynek był w posiadaniu wojsk niemieckich. Dzieci uczyły się najczęściej w domach prywatnych.
           Po wojnie stale wzrastająca liczba uczących się dzieci (nauka odbywała się wówczas na trzy zmiany) spowodowała starania kierownictwa szkoły do uzyskanie nowego budynku. Nową szkołę otwarto 1 września 1954 roku. Był to okazały budynek, w którym uczymy się do dnia dzisiejszego.
           15 czerwca 1971 roku szkoła przyjęła imię "Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku". Komitet Rodzicielskiej ufundował sztandar i przekazał go na uroczystości związanej z nadaniem imienia. W dniu tym dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która mieści na ścianie w holu szkoły.
            W dniach 4-5 kwietnia 1992 roku pod patronatem najwyższych władz państwowych i Episkopatu Polski odbyły się uroczystości pogrzebowe ekshumowanych wcześniej zwłok 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. W uroczystościach wzięła udział delegacja naszej szkoły na czele z dyrektor, mgr Anną Niewiarą.
           Wyreżyserowany przez polonistkę mgr Ewę Marciak program artystyczny został zadedykowany Obrońcom Poczty i ich Rodzinom. Wśród zaproszonych gości byli: wdowa po pocztowcu - pani Irena Wąsik, syn dyrektora Poczty - Ferdynand Michoń oraz kustosz Muzeum Historycznego w Gdańsku - pan Wiesław Wołodko.
           Nasza szkoła pielęgnuje tradycje związane z aktualnym patronem. Utrzymujemy współpracę z Muzeum Historycznym w Gdańsku i z Kołem Byłych Pracowników Poczty Polskiej. Organizujemy z najstarszymi klasami wycieczki do Gdańska. W roku 2021 obchodziliśmy 190-lecie założenia szkoły i 50-lecie nadania szkole imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.