• kontakt

    • Numer telefonu

      ZSP nr 4

     12 633 04 58

      

     numery wewnętrzne

     sekretariat  20

     dyżurka  21

     dyrektor 22

     intendent  23

     pedagog 26 

     pielęgniarka 27

     pokój nauczycielski 28

     świetlica 29

     przedszkole gr I 24

     przedszkole gr II 31

     przedszkole gr III 30