• SEKRETARIAT

    • Telefon: 12 633 04 58

     Sekretariat- wew. 20
     Dyżurka-wew.21
     Intendent-wew.23
     Przedszkole gr. I-wew.24
     Pedagog- wew. 26
     Pielęgniarka-wew.27
     Pokój nauczycielski- wew. 28
     ŚWIETLICA-wew.29
     Przedszkole gr. I- wew. 31
     Przedszkole gr. II- wew. 30
     Przedszkole gr. III- wew.32

     Przyjęcia stron:

                 Sekretariat 

                 poniedziałek - wtorek, czwartek- piątek:  godz. 8:00 - 14:00

                 środa: 8:00-15.30

                 czwartek - dzień wewnętrzny - bez stron

          

     Jak załatwić sprawę:

     Wystawianie duplikatów świadectw:

     Duplikat świadectwa wystawiany jest na podstawie:

     -  złożonego podania w sekretariacie szkoły, z informacją o rodzaju świadectwa (ukończenia klasy, szkoły) i roku ukończenia szkoły lub klasy;

     - przedstawienia dowodu wpłaty 26 zł na konto:

     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4,

     30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65

     PKO BP 08 1020 2892 0000 5002 0592 4974 

     Duplikat legitymacji szkolnej:

     W przypadku utraty legitymacji szkolnej należy:

     -złożyć podanie (załącznik do pobrania: podanie-o-wydanie-duplikatu-legitymacji-szkolnej(2).doc )

     - złożyć w sekretariacie szkoły zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania;

     - przedstawienie dowodu wpłaty 9 zł na konto:

     Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4

     30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65

     PKO BP 08 1020 2892 0000 5002 0592 4974 

     Duplikaty wystawiane są do 21 dni roboczych.

     NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA WPŁAT W SEKRETARIACIE SZKOŁY