• Szanowni Państwo,

   • Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się  zgodnie z Zarzadzeniem_Prezydenta_Miasta_Krakowa_nr_279_z_dnia_31_stycznia_2023r..pdf  1 marca 2023 r.

    Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji- FORMICO

    Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

    Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

    Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz Uchwala_w_sprawie_okreslenia_kryteriow_naboru_do_samorzadowych_przedszkoli.pd