• 2022/2023

    • ZAPRASZAMY na BLOG RADY RODZICÓW:

     BLOG RR

     SKŁAD RADY RODZICÓW 2022/2023:

     KLASA PRZEDSTAWICIEL/FUNKCJA
     1A Eliza Zadęcka
     1B Katarzyna Skorek
     2A Olga Machnik
     2B Anna Dąbrowa- członek Prezydium
     3A Magdalena Pijócha- zastępca Przewodniczącej
     3B Marta Burzyńska- Przewodnicząca Rady Rodziców
     4A Anna Putanowicz
     4B Justyna Garus
     5A Anna Palonek
     5B Loegler Małgorzata
     5C Ewa Bolińska- Gostkowska
     6A Edyta Przepadło
     6B Natalia Kubiszowska- członek Prezydium
     6C Anna Krajczyńska- Kowalik- członek Prezydium
     7A Monika Niedźwiedź- Mostowik
     7B Przemysław Czubaj
     8A Anna Ziomkiewicz- Wichary- sekretarz 
     8B Marta Burzyńska- Przewodnicząca Rady Rodziców
     8C Magdalena Wołkowicz- skarbnik Rady Rodziców

      

     Wszystkie informacje i sugestie odnośnie działania Rady Rodziców prosimy przesyłać na adres:

     radarodzicow.sp34@gmail.com