• Rok szkolny 2023/2024

    •  

      

     RAMOWY  PLAN  DNIA

     GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ

     7.00-8.00

     Zbiórka  dzieci

     Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

     „ Poranek z książką”- zajęcia czytelnicze, słuchowiska, zajęcia relaksacyjne.

     Gry i zabawy stolikowe

     Rozmowy indywidualne

     11.30-14.00

      

      

      

      

      

      

     Czas na pracę własną- odrabianie zadań domowych

     Zabawy relaksacyjne

     Gry i zabawy tematyczne, np. „ dom”,

     „parking i ruch drogowy”

     Zabawy konstrukcyjne,

     Zabawy integrujące grupę,

     Gry planszowe, gry i zabawy dydaktyczne,

     Gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie

     14.00-16.00

      

      

      

      

     Zajęcia wg planu tygodniowego

     Zajęcia plastyczno-techniczne

     Zajęcia z chustą animacyjną

     Zajęcia na świeżym powietrzu

     Wycieczki, spacery

     Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość

     Gry i zabawy logiczne

      

     16.00-17.00

      

     Zabawy według indywidualnych zainteresowań dzieci ( układanie, rysowanie, puzzle)

     Dzienny rozkład zajęć w świetlicy może być korygowany wg potrzeb.

      

      

     Harmonogram kół zainteresowań w ramach zajęć świetlicowych: