• Nasze projekty

    •  

     “Wielkanoc po Angielsku z Dwujęzycznym Przedszkolakiem”

     to projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli w całej Polsce.

     Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja TVP ABC , a patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej.

     Akcja jest realizowana przez 2 tygodnie na przełomie marca i kwietnia. Tematyka jest związana ze świętami Wielkiej Nocy. 

     W naszym Przedszkolu projekt realizowany będzie we wszystkich trzech grupach.

      

      

      

      

     „Wędrówka po świecie zawodów"

     Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna p.n. „Krakowski Ośrodek Kariery” oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasili samorządowe przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne do udziału w programie „Wędrówka po świecie zawodów". Nasze przedszkole bierze udział w tym ciekawym programie.

      

      Międzynarodowy projekt MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY − edycja 2021/2022 I.

      CEL PROJEKTU

     Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

     . Cele szczegółowe:

     •  zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
     • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
     • wprowadzenie dzieckatwórczość plastyczną;
     •  przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
     •  propagowanie praw dziecka;
     •  kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
     •  rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
     • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
     •  włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;
     •  promocja placówki oświatowej;
     • rozwijanie współpracy między nauczycielami;
     • kształcenie na odległość.
     •  

     . Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

      

      

     Udział w programie czytelniczym Czytanie ma Moc.

     Autorem programu jest WYDAWNICTWO ZNAK EMOTIKON.

     CHCEMY POKAZAĆ DZIECIOM, RÓWNIEŻ TYM NAJMŁODSZYM, DOPIERO ZACZYNAJĄCYM SWOJĄ PRZYGODĘ Z CZYTANIEM, ŻE CZYTANIE KSIĄŻEK TO WSPANIAŁA PRZYGODA. ZALEŻY NAM, BY WYCHOWYWAĆ KREATYWNYCH, EMPATYCZNYCH, CIEKAWYCH ŚWIATA I MĄDRYCH CZYTELNIKÓW.

     Program adresowany jest do nAUCZYCIELI SZKOLNYCH UCZĄCYCH W KLASACH 1-3 oraz do NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH. Program poleca na REALIZOWANIU Z DZIEĆMI ZAJĘĆ NA PODSTAWIE NASZYCH KSIĄŻEK, z pomocą SCENARIUSZY, Scenariusze i karty pracy SĄ PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYBRANYCH NAUCZYCIELI I SĄ KONSULTOWANE PRZEZ METODYKA, CO DO ZGODNOŚCI Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ.