• Dziecko w swoim żywiole

    • Zadania edukacyjne planujemy zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego i podręczniki.


     Program wychowania przedszkolnego:

     •  Program wychowania przedszkolnego. Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renta Paździo
     • wydawnictwo mac Edukacja


     • Programy uzupełniające:
     • Dziecięca matematyka, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
     • Przedszkolaka Krok I i II, pod red. A. Kossowskiej
     • Program adaptacyjny dzieci trzyletnich do przedszkola
     • Program wychowawczy
     • Program "Nazywanie świata", I. Majchrzak
     W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody i techniki pedagogiczne:

     • Metodę Dobrego Startu, M. Bogdanowicz
     • Metodę Ruchu Rozwijającego, W. Sherborne
     • Zajęcia ruchowe metodą Kniessów, Labana
     • Drama
     • Pedagogika zabawy
     • Zabawy psychoedukacyjne
     • Doman
     • Metodę Wspierania Rozwoju „Terapia bajką”
     Zajęcia dodatkowe:

      

     • Rytmika - 2x w tygodniu, 30 minut zajęć w każdej grupie
     • Szachy - 1x w tygodniu 30 minut zajęć
     • Balet - 1x w tygodniu po 30 minut
     • Gimnastyka korekcyjna 1x tygodniowo po 30 minut
     • Religia 2x tygodniowo po 30 minut w grupach starszych
     Kalendarium uroczystości i imprez:

     • Pasowanie na zucha - malucha
     • Spotkanie z Mikołajem
     • Przedszkolna Wigilia
     • Jasełka
     • Dzień Babci i Dziadka
     • Bal Karnawałowy
     • Powitanie wiosny
     • Marsz ekologiczny
     • Spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty
     • Dzień Dziecka
     • Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego - pożegnanie starszaków
     Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:

     • Biblioteką Publiczną, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne przybliżające dzieciom świat literatury dziecięcej
     • Szkołą Podstawową, starsze dzieci uczestniczą w lekcjach, przygotowują się do podjęcia obowiązku szkolnego
     • Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, gdzie rodzice mogą uzyskać specjalistyczną poradę i pomoc w kwestii dotyczącej prawidłowego rozwoju dziecka
     • Policją, Teatrem, Filharmonią, Strażą Pożarną, Straż Miejską
     Kadra Pedagogiczna:

     Kadrę pedagogiczną stanowią wysoko kwalifikowane nauczycielki posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

     Zatrudniamy również logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, katechetę.
     Wszyscy pracownicy Naszego Przedszkola są bardzo przyjaźni Dzieciom i ich Rodzicom.     Osiągnięcia dzieci:

     Dzieci otrzymują nagrody, dyplomy i wyróżnienia uczestnicząc w różnych przeglądach i konkursach. Wymieniamy tylko niektóre z nich:

     • Zawody sportowe 
     • Festyny 
     • Konkursy plastyczne ,recytatorskie, taneczne
     • Konkursy międzyprzedszkolne
     • Konkursy miedzynarodowe