Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

O nas

Podstawowe informacje

Przedszkole Samorządowe nr 55  im. Kazimierza Wilkiego działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Krakowie,
a siedziba Przedszkola znajduje się się przy ul. Urzędniczej 65.

W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały:

 • Grupa I       dzieci 3 - letnie
 • Grupa II      dzieci 4-5-letnie
 • Grupa III   –  dzieci 6 letnie

Wydawanie posiłków

 • około 8.30    Śniadanie 
 • około 12:00   Obiad
 • 14.30  Podwieczorek

 

W TRAKCIE TRWANIA FERII ZIMOWYCH, OKRESIE MIĘDZYŚWIĄTECZNYM GODZINY POSIŁKÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!


Ważne informacje organizacyjne

 • Przedszkole czynne od 7.00 do 17.00
 • Dzieci, które jedzą śniadanie przyprowadzamy do 8.00
 • Dzieci, które nie jedzą śniadania przyprowadzamy do 9.00
 • Nieobecność dziecka w Przedszkolu w danym dniu zgłaszamy do godz. 8.00 do sekretariatu Szkoły tel. 12 633 04 58 lub do Przedszkola tel. 12 423 49 09.


Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

7.00-08.20
 • Zabawy i zajęcia wynikające z własnej aktywności, zajęcia o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym; indywidualne i w małych zespołach.
 • Utrwalanie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności.
 • Przygotowanie pomocy do zajęć.
 • Ćwiczenia poranne.
 • Przygotowanie do śniadania
08.20 - 08.40
 • Śniadanie
08,40 - 10.00
 • Zajęcia, sytuacje edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy, fizyczny dziecka.
10.00 - 12:00
 • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zajęcia badawcze, prace ogrodnicze, spacery, wycieczki.
 • Zajęcia ruchowe w sali (w przypadku niekorzystnej aury). 
 • Przygotowanie do obiadu
12.00 - 12.30
 • Obiad
12.30-14.30
 • Przygotowanie do odpoczynku;
  • a) dzieci młodsze: odpoczynek, relaksacja, słuchanie muzyki.
  • b) dzieci starsze: relaksacja, bajkoterapia, pobyt na świeżym powietrzu, zabawa swobodna, kontynuowanie prac wynikajacych z zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
 • Przygotowanie do podwieczorku.
14.30-15.00
 • Podwieczorek
15.00 - 17.00 
 • Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczycielki.
 • Praca korekcyjna i kompensacyjna.
 • Praca z dzieckiem zdolnym.
 • Zabawy samorzutne i swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć