Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

REMONTY

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w ZSP nr 4 w 2021

Poz. Przedmiot zamówienia CPV Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia 

Orientycyjna wartość zamówienia

(bez VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postepowania (kwartał) Uwagi
1. Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4, ul Urzędnicza 65 45.00.00.00.-7 Roboty budowlane Tryb podstawowy 257 000 II
1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia obejmującego  remont pomieszczeń i łazienek w budynku zespołu (poz. 1,2) zamówienia na wymianę termoregulatorów planowanego do udzielenia w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp oraz  zamówienia,  o którym mowa w poz. (3)                                                                                                                                                           2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 150 000 zł                                                                                                     
2.  Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4, ul Urzędnicza 65 45.00.00.00.-7 Roboty budowlane Tryb podstawowy 257 000 II
1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia obejmującego  remont pomieszczeń i łazienek w budynku zespołu (poz. 1,2) zamówienia na wymianę termoregulatorów planowanego do udzielenia w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp oraz  zamówienia,  o którym mowa w poz. (3)                                                                                                                                                           2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 44 000 zł                                                                                                     
3. Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4, ul Urzędnicza 65 45.00.00.00.-7 Roboty budowlane Tryb podstawowy 257 000 II
1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia obejmującego  remont pomieszczeń i łazienek w budynku zespołu (poz. 1,2) zamówienia na wymianę termoregulatorów planowanego do udzielenia w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp oraz  zamówienia,  o którym mowa w poz. (3)                                                                                                                                                           2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 42 000 zł                                                                                                     
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
    ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
  • tel./fax. 12 633 04 58
    tel. kom. 660637366, 515192989

Galeria zdjęć