• Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w ZSP nr 4 w 2021

    • Poz. Przedmiot zamówienia CPV Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia 

     Orientycyjna wartość zamówienia

     (bez VAT)

     Przewidywany termin wszczęcia postepowania (kwartał) Uwagi
     1. Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4, ul Urzędnicza 65 45.00.00.00.-7 Roboty budowlane Tryb podstawowy 257 000 II
     1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia obejmującego  remont pomieszczeń i łazienek w budynku zespołu (poz. 1,2) zamówienia na wymianę termoregulatorów planowanego do udzielenia w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp oraz  zamówienia,  o którym mowa w poz. (3)                                                                                                                                                           2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 150 000 zł                                                                                                     
     2.  Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4, ul Urzędnicza 65 45.00.00.00.-7 Roboty budowlane Tryb podstawowy 257 000 II
     1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia obejmującego  remont pomieszczeń i łazienek w budynku zespołu (poz. 1,2) zamówienia na wymianę termoregulatorów planowanego do udzielenia w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp oraz  zamówienia,  o którym mowa w poz. (3)                                                                                                                                                           2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 44 000 zł                                                                                                     
     3. Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4, ul Urzędnicza 65 45.00.00.00.-7 Roboty budowlane Tryb podstawowy 257 000 II
     1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia obejmującego  remont pomieszczeń i łazienek w budynku zespołu (poz. 1,2) zamówienia na wymianę termoregulatorów planowanego do udzielenia w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp oraz  zamówienia,  o którym mowa w poz. (3)                                                                                                                                                           2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 42 000 zł                                                                                                     
     1 2 3 4 5 6 7 8