Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

KONKURSY

Konkursy

 

 

 

 

BIERZEMY UDZIAŁ W KONKURSIE 

EKO - KREATORZY 2020 . BAJKOWE EKOPOSTACIE

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Zespół Edukacji i Promocji zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu plastycznego  przedszkole na najlepszy kostium z odpadów „EKO-KREATORZY 2020. BAJKOWE EKOPOSTACIE”. Przedszkolaki,  kostiumy wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu takich jak papier, tworzywa sztuczne i metal (np. opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki plastikowe, puszki itp.). Inspiracją do tworzenia kostiumów powinny być postacie z bajek.  W celu zgłoszenia kostiumu do Konkursu należy w terminie do 21 lutego 2020 r. przesłać tradycyjną pocztą kolorowe zdjęcie (w formacie 13x18cm, w jak najlepszej jakości) przedstawiające dziecko w przygotowanym kostiumie – na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, z dopiskiem „KONKURS – EKO-KREATORZY 2020”. Dla jednego kostiumu można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Do zdjęć gotowego kostiumu należy dołączyć jedno zdjęcie przedstawiające wykonywanie kostiumów przez dzieci podczas zajęć w przedszkolu. Zdjęcia kostiumów można też dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora. Dzieci prezentujące kostiumy na zdjęciach muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku. Każde przesłane zdjęcie musi być na odwrocie podpisane czytelnie z podaniem: nazwy i numeru przedszkola, nazwy kostiumu oraz imienia i nazwiska nauczyciela, pod kierunkiem którego kostium został wykonany. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć (osobno dla każdego kostiumu) Kartę Zgłoszenia, wydrukowaną dwustronnie, wypełnioną i podpisaną przez dyrektora placówki oraz przez nauczyciela pod kierunkiem którego kostium został wykonany. Wzór Karty Zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Konkursu http://www.mpo.krakow.pl/edukacja/programy-edukacyjne/eko-kreatorzy-2020-konkurs-plastyczny-dla-przedszkoli. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz z zaakceptowaniem jego postanowień w całości. Kostiumy, których zdjęcia (spełniające wymogi Regulaminu) zostaną w terminie przesłane na adres Organizatora, będą ocenione przez jury, powołane przez Organizatora. W ocenie kostiumów będą brane pod uwagę takie aspekty jak: walory estetyczne, wykorzystanie surowców wtórnych, kreatywność i pomysłowość, samodzielność i staranność wykonania. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w terminie do 28 lutego 2020 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane przez dzieci na uroczystej gali finałowej – 10 i 11 marca 2020 r. Warunkiem otrzymania nagrody będzie prezentacja dziecka w kostiumie.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Mój Miś” został rozstrzygnięty. Do organizatorek konkursu wpłynęło wiele ciekawych prac .Po naradzie jury wybrało najciekawsze prace. Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy.

 Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Plastyczny pt:” Mój Miś”

Organizator:

Przedszkole nr 55 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia,

z tej okazji nasze Przedszkole zaprasza dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

Cele konkursu: - promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia

- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną

- promowanie talentów plastycznych dzieci

Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola

2. Czas trwania konkursu 18.11.2019 do 25.11.2019r.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.

4. Dzieci wykonują pracę indywidualnie lub z rodzicami w formacie A 4 dowolną techniką- płaską

5. Prace należy dostarczyć do dnia 25.11.2019r do wychowawców grup.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
    ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
  • tel./fax. 12 633 04 58
    tel. kom. 660637366, 515192989

Galeria zdjęć