• Projekty/Programy

    • Biezremy udział  w projektch:

      

      

      

      Czyściochowe Przedszkole!

     Czyściochowe Przedszkole to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

     Wizja i cel programu Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych.

     Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. Czyściochowe Przedszkole oferuje:

     gotowe scenariusze zajęć przygotowane zgodnie z podstawą programową,

     zabawy i eksperymenty dla najmłodszych, pomoce angażujące rodziców,

     atrakcyjny pakiet startowy z planszami edukacyjnymi,

     dzienniczkami i naklejkami dla dzieci.

     Z myślą o przedszkolach, które aktywnie korzystają z naszych scenariuszy, przygotowaliśmy konkurs. Co miesiąc aż 100 przedszkoli może wygrać kartę podarunkową, umożliwiającą zakup produktów higienicznych w drogeriach Rossmann.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     "Biało – czerwona dla przedszkolaka”-

     program wprowadzający wiedzę o symbolice narodowej, szacunku do nich oraz wzmacniającego tożsamość narodową. Jego celem jest zaznajamianie najmłodszych z symbolami narodowymi, poprzez zabawę, niewymuszone formy wspólnego działania z uczniami szkół podstawowych, stanowiącym też formę integracji.

     Edycja listopadowa projektu (realizowana dla dzieci 4 – letnich) ma polegać na spotkaniu i przekazaniu biało - czerwonych chorągiewek, rozmowie o barwach narodowych, wspólne wykonywanie elementów patriotycznych (np. kotyliony, wiatraczki, kwiatki itp. które do tej pory dzieci przygotowywały na zajęciach pod opieką nauczyciela). Będziemy prosić o wykonanie zdjęć ze wspólnego spotkania umożliwiającego identyfikację przedszkola i przesłanie ich na adres: patriotycznykrakow@gmail.com. Na stronie www.patriotyczny.krakow.pl zostanie przygotowana specjalna witryna na której będą umieszczane zdjęcia otrzymane ze szkół.

     Projekt biało – czerwona dla przedszkolaka rozłożony jest on na trzy lata w układzie: dzieci 4-letnie/ uczniowie 6 klasy, 5-letnie/uczniowie 7 klasy, 6-letnie/uczniowie 8 klasy. W każdym z kolejnych lat dzieci poznają polskie symbole narodowe: barwy, godło i hymn narodowy.

     Przedszkolaki czytają- PROJEKT PLECACZKOWY

      

     Zakamarki_projekt_Przedszkolaki_Czytaja_Krakow_2019.pdf

      

      

      

      „Dzień Górnika” przygotowanym przez Kopalnię Soli „Wieliczka”. Górnik przybędzie do przedszkola w uroczystym galowym mundurze, a całe spotkanie będzie mieć charakter interaktywny i poświęcone będzie tematom związanym z wydobywaniem soli, jej historią i znaczeniem. Dzieci poznają galowy strój górnika oraz elementy stroju roboczego. Poprzez zabawy, legendy oraz poszukiwanie i rozwiązywanie zagadek, dzieci będą mogły przenieść się na chwilę do tajemniczego świata kopalni. Spotkanie będą realizowane zgodnie ze scenariuszem, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy z dziećmi. Orientacyjny czas spotkania to ok. 1 godz.

     Barbórkowa wizyta górnika w przedszkolu jest bezpłatna.

     Jakie są cele projektu?

     propagowanie kultury i tradycji górniczych poznawanie środowiska lokalnego, dziedzictwa kulturalnego regionu poznawanie legend i historii kopalni, charakterystyki pracy górników dawniej i dziś pokazanie wielickiej kopalni jako podziemnego miasta nieustannie tętniącego życiem, przyjaznego dzieciom, idealnego na wycieczki, wypoczynek i leczenie.

      

     Coded for good behavior

     Będziemy kodować bez użycia komputerów. W systemie 0-1 opracujemy zakodowane graficznie zasady dobrego zachowania w klasach. Partnerzy nawzajem "rozkodują" swoje regulaminy, aby utrwalić reguły wzorowego zachowania i podstawy programowania.

     CELE Wdrażanie do stanowienia i przestrzegania zasad. Branie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Uświadomienie istnienia ogólnych, uniwersalnych zasad etycznych i moralnych. Konstruowanie kontraktu klasowego. Nauka kodowania w systemie 0-1. Wykorzystanie umiejętności logicznego myślenia. Kodowanie i odkodowywanie prostych szyfrów. Udział w EU Tygodniu kodowania.

     POSTĘP DZIAŁAŃ

     1. Przedstawienie się - wizytówki, filmy, wymiana informacji na forum

     2. Praca w grupach nad regulaminami klas - ustanowienie kontraktów klasowych

     3. Zakodowanie graficzne 0-1 ustanowionych zasad

     4. Opublikowanie ich na TwinSpace

     5. Odkodowywanie zasad opublikowanych przez partnerów

     6. Wymiana informacji : co jest podobne co różne w naszych systemach wychowania

     7. Opublikowanie wspólnego rezultatu: