Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

PROJEKTY/PROGRAMY

Coded for good behavior

Bierzemy udział w projekcie

Coded for good behavior

Będziemy kodować bez użycia komputerów. W systemie 0-1 opracujemy zakodowane graficznie zasady dobrego zachowania w klasach. Partnerzy nawzajem "rozkodują" swoje regulaminy, aby utrwalić reguły wzorowego zachowania i podstawy programowania.

CELE Wdrażanie do stanowienia i przestrzegania zasad. Branie odpowiedzialności za swoje postępowanie. Uświadomienie istnienia ogólnych, uniwersalnych zasad etycznych i moralnych. Konstruowanie kontraktu klasowego. Nauka kodowania w systemie 0-1. Wykorzystanie umiejętności logicznego myślenia. Kodowanie i odkodowywanie prostych szyfrów. Udział w EU Tygodniu kodowania.

POSTĘP DZIAŁAŃ

1. Przedstawienie się - wizytówki, filmy, wymiana informacji na forum

2. Praca w grupach nad regulaminami klas - ustanowienie kontraktów klasowych

3. Zakodowanie graficzne 0-1 ustanowionych zasad

4. Opublikowanie ich na TwinSpace

5. Odkodowywanie zasad opublikowanych przez partnerów

6. Wymiana informacji : co jest podobne co różne w naszych systemach wychowania

7. Opublikowanie wspólnego rezultatu:

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
    ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
  • tel./fax. 12 633 04 58
    tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć