• Nagłówek

    • OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE nr 55

     Zgodnie z uchwałą Nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, opłata za każdą dodatkową godzinę, powyżej godzin podstawy programowej (podstawa programowa trwa od 8:00 – 13:00) wynosi:

     - 1,00 zł.

     0,50 zł. - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+

     - 0,00 zł. - dzieci, które ukończyły 6 rok życia

     Opłata za wyżywienie w przedszkolu:

     • Śniadanie                2,50zł
     • Obiad                       5,00 zł
     • Podwieczorek          2,50 zł

      

      

     Wpłaty prosimy kierować na konto:

     Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4

     Kraków,

     ul. Urzędnicza 65

      

     43 1020 2892 0000 5902 0590 8092

     /Powszechna Kasa Oszczędności bank Polski Spółka Akcyjna (PKO BP)/