• wrzesień' 2018

    •  

     OBIADY we wrześniu' 2018 R

      

     UCZNIOWIE

     19dni x  4zł=  76 zł

      

     NAUCZYCIELE i PRACOWNICY ADMINISTRACJI

      

     OBIADY:  19dni x 4.00 zł= 76zł

     KOSZT ADMINISTRACYJNY:  19dni x 4,60=87,40  zł

     razem: 163,40  zł

     UWAGA:

     Wpłaty dokonujemy przelewem do 10 PAŹDZIERNIKA 2018r.

     na numer konta: 08102028920000500205924974

     W tytule płatności proszę podać: imię i nazwisko dziecka. Opłata za miesiąc................

     JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO JAKIŚ ODPIS PROSZĘ UPEWNIĆ SIĘ U P. INTENDENT, NA JAKĄ KWOTĘ NALEŻY WYKONAĆ PRZELEW!

     Bardzo prosimy nie wysyłać sms-ów na szkolny telefon w związku z odwołaniem obiadu
     w danym dniu. Informację taką należy przekazać telefonicznie z samego rana (szkoła do 9.00, przedszkole do 8.00) pani Intedent!

     adres e-mail p. Intendent: intendentsp34@interia.pl

     Przypominamy , iż zgodnie z  UCHWAŁĄ NR XCV/1425/14 RADY MIASTA KRAKOWA
     z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o przyznanie dofinansowania do obiadów szkolnych.

     Posiłki bezpłatne przysługują dla dzieci w przypadku, gdy dochód nie przekracza 912 zł na osobę w rodzinie (czyli 200 % kryterium dochodowego). W przypadku gdy dochód będzie wynosił powyżej 912 zł i nie więcej niż 1140 zł na osobę w rodzinie (czyli wyższy niż 200 % oraz niższy niż 250 % kryterium dochodowego) posiłek będzie dofinansowany
     w 50 %.

     Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Aby MOPS mógł przyznać świadczenie, konieczne będzie przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy wywiadu środowiskowego.

     LINK do uchwały