Program profilaktyczno-wychowawczy

    • Rok szkolny 2017/2018

    •  

      

      

      

      

      

      

     PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

     ROK SZKOLNY 2018/2019

      

     Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krakowie

     Samorządowe Przedszkole Nr 55

      

      

     AKTYWNIE CZAS SPĘDZAMY I O ZDROWIE SWOJE DBAMY

      

     Kształtowanie świadomości prozdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia.

      

     Kreowanie postawy twórczej dzieci i tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

      

     Promowanie zdrowego żywienia, podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i rodziców na temat racjonalnego odżywiania

      

      

     Zadania

     Formy realizacji

     Osiągnięcia dziecka

      

     Uwagi

     Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia i zachowaniach sprzyjających i zagrażających zdrowiu.

      

     Systematyczna realizacja tematyki promującej zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i zasady higieny.

     Zna zasady zdrowego żywienia,

     chętnie spożywa zdrowe produkty, uczestniczy w wykonywaniu potraw ze zdrowych produktów.

     Zna i stosuje zasady higieny.

      

     Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowia, higieny.

     Zapoznanie dzieci z utworami; „Grzebień i szczotka”J. Brzechwy, „Przed lusterkiem” A. Chruścielewska, „Ręka rekę myje”T. Fiutowskiej, „W łazience”T Śliwiak itp.

      

     Opracowanie dla całego przedszkola kalendarza obchodów kolorowych dni, zdrowych produktów np. „Dnia marchewki”, „Dnia ogórka”, „Dnia buraczka”, „Dnia kapusty”, „Dnia dyni”, „Dnia sałaty”, Dnia ziemniaka”, „Dnia miodu”, itp.

      

     Akademia zdrowego przedszkolaka” realizacja kolejnej edycji programu.

      

     Zorganizowanie spotkań z ekspertami w dziedzinie zdrowia; pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem, dietetykiem.

      

     Poznaje utwory literatury dziecięcej, rozmawia na temat ich treści.

      

     Czynnie uczestniczy w przygotowaniach i obchodach kolorowych dni.

      

      

      

     Stwarzanie sytuacji edukacyjnych kształtujących u dzieci umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.

     Posługiwanie się sztućcami, przyjmowanie poprawnej postawy podczas siedzenia przy stole, zachowanie estetyki jedzenia podczas posiłków, stosowanie zwrotów grzecznościowych

     Spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku.

      

      

     Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia ze względów zdrowotnych.

     Kształtowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk, mycia zębów, korzystania z toalety, wdrażanie do mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety, dbanie o schludny wygląd ubrania, włosów, paznokci.

      

     Zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności     higieniczne

      

     Wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł.

      

      

      

     Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej.

     Stymulowanie rozwoju poprzez ruch z wykorzystaniem metod; Kinezjologii edukacyjnej D. Dziamskiej, Ruchu rozwijającego W. Sherborne, Dobrego startu M. Bogdanowicz. Idea C. Orffa i Labana, aktywne słuchanie muzyki Bati Straus.

      

     Uczestnictwo w zajęciach ruchowych w Tauron Arenie.

      

     Komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku

      

     Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich.

      

     Wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne.

      

     Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

      

     Wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie

     systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie