Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

Zabawy i ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową

Czym jest percepcja wzrokowa, kiedy mówimy o jej zaburzeniach i jak ją usprawniać. 

Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość.

 

Percepcja wzrokowa to zdolność nie tylko rozpoznawania bodźców wzrokowych, ale przede wszystkim ich różnicowanie. Człowiek odbiera bodźce ze swojego pola widzenia oraz przetwarza to co widzi. Chodzi tu zatem o przetwarzanie przez mózg tego, co widzi człowiek.

Tę zdolność dziecko nabywa między 3 a 8 rokiem życia, wówczas dostrzega barwy, wielkości czy kształty, ale również zapamiętuje je oraz wyobraża sobie różne przedmioty czy zjawiska.

Jakie mogą wystąpić objawy, kiedy ten rodzaj percepcji jest zaburzony? Począwszy od najmłodszych lat:

 • brak zainteresowania zabawkami
 • brak aktywności podczas zabawy (nie śledzi ruchów, nie układa klocków, obrazków)
 • kłopoty z samodzielną obsługą
 • kurczowe trzymanie się poręczy
 • zaburzona orientacja w przestrzeni
 • przechylanie głowy podczas czytania i pisania
 • nierówne układanie książek czy zeszytów podczas pisania i czytania
 • pocieranie oczu, przymykanie jednego z nich
 • błędne przepisywanie znaków z tablicy
 • trudności w rysowaniu, odwzorowywaniu kształtów, rysowaniu z pamięci
 • wolne tempo pisania
 • trudności z zapamiętaniem kształtu liter, mylenie liter, które są do siebie podobne
 • pomijanie drobnych elementów (kreseczek, ogonków, kropek itp.)
 • pisanie w niewłaściwych liniach
 • szybkie zmęczenie występujące podczas czytania
 • mylenie liter, wyrazów, które są podobne do siebie graficznie – np. bada, poda, pada
 • zgadywanie podczas czytania, czytanie „na pamięć”
 • przestawianie szyku w zdaniach
 • trudności w nauce geografii – mylenie kierunków świata, brak lub zaburzona orientacja na mapie
 • trudności w nauce geometrii
 • trudności w rozumieniu pojęć związanych ze stosunkami przestrzennymi
 • zeszyty zawierające dużą ilość skreśleń, poprawek.

Poniżej przedstawiam przykłady zabaw i ćwiczeń, które służą usprawnianiu percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, które  powodzeniem można wykonywać w domu, ale nie tylko.

 

 1. Budowanie z klocków. Jest to zabawa, która ma wiele  walorów terapeutycznych, a przy tym zawsze dostarcza wielu emocji zarówno dzieciom jak i dorosłym:
 • budowanie wg wzoru – opiekun buduje a dziecko go naśladuje
 • budowanie wg instrukcji – teraz zielony klocek  połóż obok czerwonego itd.
 • budowanie wg instrukcji dziecka – kiedy my budujemy a dziecko przekazuje instrukcje
 1. Budowanie , układanie różnych wzorów z dostępnego materiału – patyczki, makaron, kredki itp.
 2. Układanie wszelkiego rodzaju puzzli, układanek, mozaik, rozsypanek itp.
 3. Gry: memory, domino, krzyżówki, wykreślanki itp.
 4. Zabawa w chowanego (ukrywanie przedmiotów również)
 5. Zapamiętywanie przedmiotów, które dziecko widziało jakiś czas – eksponujemy w określonej kolejności, następnie zakrywamy i dziecko powinno z pamięci je odtworzyć
 6. Składanie pociętych obrazków
 7. Wyodrębnianie różnic między obrazkami
 8. Układanie pociętych liter
 9. Rozpoznawanie konkretnych liter wśród innych (np. w tekście)
 10. Układanie wyrazów z rozsypanek literowych
 11. Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
 12. Nauka wierszyków, rymowanek itp.

Należy przy tym pamiętać, że dziecko powinno mieć poczucie zabawy a nie nauki. Chwalmy dziecko za każdy sukces, bądźmy dla niego wsparciem.

Powodzenia J

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć