Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

Ćwiczenia percepcji słuchowej

Percepcja słuchowa to zdolność odbierania dźwięków, ale również ich rozpoznawania i interpretowania. Jest to zdolność niezbędna do słyszenia mowy, ale również do prawidłowego wykształcenia umiejętności czytania i pisania. Zaburzenia tych funkcji mogą powodować nie tylko zaburzenia mowy, ale również znacznie utrudnić dziecku proces nauki czytania i pisania. W konsekwencji rzutuje to na ogólne trudności w nauce.

„Odbiór mowy polega na zidentyfikowaniu zasłyszanych dźwięków, a następnie na powiązaniu ich ze wskazaną treścią. Istotnymi funkcjami dla rozwoju percepcji słuchowej są:

 • Słuch fizjologiczny umożliwia odbiór i różnicowanie sygnałów słuchowych. Zależnie od natężenia są one odbierane jako szmery lub szumy. Warunkuje wykształcenie się słuchu fonematycznego.
 • Słuch fonematyczny, czyli umiejętność rozróżniania dźwięków mowy (fonemów). Na podstawie dobrze rozwiniętego słuchu fonematycznego rozwijają się operacje świadomej analizy i syntezy słuchowej, który stanowią bardzo ważny element w nauce pisania i czytania.
 • Pamięć słuchowa, czyli umiejętność kojarzenia wzorców z odpowiednimi desygnatami i pojęciami
 • Umiejętność kojarzenia wzorców słuchowych wyrazów z odpowiednimi pojęciami (wybór odpowiedniego pojęcia).” (E. Krawiecka)

Symptomy zaburzeń percepcji słuchowej:

 • Bardzo ubogie słownictwo
 • Trudności w przyswajaniu nowych słów, wierszy, piosenek
 • Trudności lub brak zrozumienia poleceń
 • Trudności w pisaniu ze słuchu
 • Zniekształcanie pisanych wyrazów – problemy z zapisywaniem zmiękczeń, dwuznaków itp.
 • Opuszczanie końcówek
 • Trudności w czytaniu, długo utrzymujące się głoskowanie
 • Brak zrozumienia przeczytanego tekstu
 • Trudności w uczeniu się języków obcych, uczeniu się pamięciowym

Ćwiczenia i zabawy usprawniające percepcję słuchową:

 1. Rozpoznawanie dźwięków – dziecko zamyka oczy, odwraca się itp., my podajemy mu różne dźwięki, które musi odgadnąć (zgniatanie papieru, stukanie, naśladowanie zwierząt, przesypywanie różnych materiałów sypkich itd. Ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia.
 2. Wyodrębnianie sylab w słowach

- jaka sylaba się ukryła – w podanych wyrazach, dziecko szuka podanych sylab

- wyrazy rozpoczynające się na określoną sylabę

- wyrazy kończące się na określoną sylab

 

 1. Dorosły głoskuje wyraz, dziecko mówi jaki to wyraz i odwrotnie
 2. Zabawa „wąż słowny” – mówimy wyraz na ostatnią głoskę wyrazu poprzedniego – rower – radość – ćma – ananas itd.
 3. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących – bułka – półka, koza – kosa
 4. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).
 5. Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej)
 6. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów
  można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek, wyszukiwanie w otoczeniu wyrazów zaczynających się na literkę „p” – nauka może być świetną zabawą!
 7. Wspólne czytanie.

 

To jedynie kilka propozycji. Wszystkie można modyfikować, tworzyć kolejne. Zapraszam do zabawy.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć