Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

Konkurs plastyczny


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
"Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży"

 

 

 

Kochani!

 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konursie plastycznym pt.

"Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży". 

 

 

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

Cele konkursu:

 

 1. Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II do dzieci i młodzieży.

 2. Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.

 3. Pamięć o 100 urodzinach Karola Wojtyły.

 4. Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.

 5. Św. Jan Paweł II wzorcem osobowym i autorytetem dla dzieci i młodzieży


Założenia konkursu:

 

 1. Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.

 2. Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.

 3. Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).

 4. Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.

 5. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

 

 

 

Kategorie wiekowe i technika wykonania:

 

 

 1. Klasa I - III (rysunek, malarstwo - dowolna technika, wydzieranka).

 2. Klasa IV - VI (rysunek, malarstwo - dowolna technika , płaskorzeźba lub wypalanie w drewnie).

 

Nowy termin nadsyłania/dostarczania prac upływa 2 października 2020r.
O przyznanych atrakcyjnych nagrodach niespodziankach organizator powiadomi telefonicznie i na stronie facebooka szkoły do dnia 12 października 2020.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2020 o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Brzostówcu*.
* Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.

 

 

Szczegóły zgłoszenia na stronie internetowej:

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-sw-jan-pawel-ii-nauka-dla-dzieci-mlodziezy/

 

wzór oświadczenia dla rodzica: Oswiadczenie.docx

 

 

Opiekę nad konkursem sprawuje p. Małgorzata Studenny.

Osoby biorące udział w konkursie proszone są o przesłanie skanów prac wraz z oświadczeniem  na adres mailowy: m.stu@op.pl lub na platformie Microsoft Teams.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć