Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

Konkurs

KONKURS "WIERSZ O KRAKOWIE"

konkurs

Literacki KONKURS „Wiersz o Krakowie”

 

Cele konkursu:

- propagowanie, poszerzanie i utrwalanie wiedzy o Krakowie, Naszym regionie i dzielnicy,

- dbanie o poprawność językową, bogactwo słownika,

- angażowanie rodziców, dziadków do wspólnego tworzenia dzieła literackiego,

- odczuwanie radości ze wspólnego tworzenia,

- rozwijanie talentów artystycznych

- kształtowanie słownictwa, wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez tworzenie kompozycji literackiej,

 

Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza minimum 8 wersowego, opowiadającego o naszej dzielnicy, mieście czy regionie (Łobzów, Krowodrza, Kraków Małopolska)
 3. Wiersz nie może być wcześniej nigdzie publikowany,
 4. Forma prac: wiersz napisany komputerowo, wydrukowany na kartce, dodatkowo może być wykonana ilustracja do wiersza przez Przedszkolaka.
 5. Pracę wykonuje dziecko wspólnie z osobą dorosłą (np.: rodzicami, rodzeństwem, dziadkami)
 6. Prace po rozstrzygnięciu konkursu zostaną zaprezentowane na jednej z tablic grupowych w szatni
 7. Termin nadsyłania prac upływa dn. 28.02.2018
 8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po 28.02.2018
 9. Komisja konkursowa oceniająca prace będzie zwracać uwagę na:

-nagromadzenie informacji dot. dzielnicy czy miasta

- oryginalność, pomysłowość,

-wrażenie literackie

 

Każda praca powinna być podpisana:

-imię i nazwisko dziecka

-wiek dziecka,

- praca samodzielna / praca z pomocą……….. ,

14. Organizator konkursu:

         Przedszkole nr 55 ul. Urzędnicza 65 30-074 Kraków

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć