Szkoła Podstawowa

Menu główne

UMOWY NAJMU

Przedszkole nr 55

Menu główne

 • Prace konkursowe na logo projektu "Together we can"

  Prace konkursowe na logo projektu "Together we can"

  Z przyjemnością prezentujemy prace przesłane na konkurs. Jury obraduje :)

  Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 1Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 2 Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 3Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 4  Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 5   Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 6  Prace konkursowe na logo projektu "Together we can" - Obrazek 7

 • Wyróżnienie dla Koła Młodego Programisty :)
  17.10.2018 Z przyjemnością zawiadamiamy o wyróżnieniu dla Koła Młodego Programisty klas 1-2, za aktywny udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Zrealizowaliśmy wszystkie pięć zadań !
 • Święto Komisji Edukacji Narodowej

  Święto Komisji Edukacji Narodowej

  Szanowni Państwo,

  w dniu jutrzejszym w naszej szkole będziemy obchodzić Święto Komisji Edukacji Narodowej (przypadające w dniu 14 października).

  Wszystkich uczniów obowiązuje w tym dniu strój galowy.

  Klasy pierwsze przychodzą do szkoły na godzinę 8.00.

  9.00- ślubowanie (sala gimnastyczna)

  Po ślubowaniu uczniowie udają się do sal z wychowawcami, gdzie czekać na nich będzie słodki poczęstunek.

  W tym dniu pierwszoklasiści nie mają zajęć lekcyjnych.

  Pozostałe klasy uczą się zgodnie z planem.

  Krótki apel z okazji święta KEN dla klas 2-8;

  11.00-11.30 (sala gimnastyczna).

   

  Świetlica szkolna pracuje w tym dniu bez zmian do godz. 17.00.

   

   

 • Europejski Tydzień Kodowania 2018
  11.10.2018 Z dumą informujemy, że klasa 1a została wyróżniona certyfikatem za swój udział w Europejskim Tygodniu Kodowania :)
 • Ogólnopolski konkurs "Do Hymnu"

  Ogólnopolski konkurs "Do Hymnu"

  Z dumą inofrmujemy, że już jutro- 10 października o godzinie 13.30 uczniowie naszej szkoły zaprezentują się przed komisją konkursową Narodowego Centrum Kultury.

  Jest to wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne. W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów i uczennic w szkołach w całej Polsce. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 dzieci! Przesłuchania potrwają jeszcze do końca października, a zwycięzców poznamy w II połowie listopada.

  Nasi uczniowie oprócz hymnu zaśpiewają "Bogurodzicę" oraz "Rotę".

  Przypominamy o stroju galowym oraz o przypiętym kotylionie.

   

   

 • 08.10.2018 ROK SZKOLNY 2018/2019
 • Zapraszamy na piknik!

  Zapraszamy na piknik!

  Zapraszamy na piknik! - Obrazek 1

 • Zostań Harcerzem!

  Zostań Harcerzem! - Obrazek 1

 • SZPN i SZP

  SZPN i SZP

  Szanowni Państwo,

  informuję, iż dokumenty: Szkolny Zestaw Podręczników/ Szkolny Zestaw Programów Nauczania (na rok szkolny 2018/2019) zostały przeniesione do zakładki: DOKUMENTY

   

 • 12.09.2018

  Moduł SEKRETARIAT został zmodyfikowany

 • Zebrania z Rodzicami!

  Zebrania z Rodzicami!

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy na pierwsze zebrania z Rodzicami- szczegóły w pliku poniżej:

  zebrania_-_ogloszenie.pdf

 • 06.09.2018

  Moduł Świetlica został zmodyfikowany

 • 04.09.2018

  Moduł Opłaty za obiady został zmodyfikowany

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  3 września 2018

  godzina klasy
  8.00-8.45 2a,2b,2c, 3a,3b
  8.45-9.45 1a, 1b, 1c
  9.45-10.30 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c
  10.30-11.15 6a, 6b, 7a, 8a, 8b

   

  Po krótkim (ok. 15 minut) spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcami przechodzą do wyznaczonych klas. Obowiązuje strój galowy.

  Sale, do których przechodzą klasy po apelu:

  8.00 kl.II-III

  klasa sala
  2a 30
  2b 28
  2c 29
  3a 27
  3b

  31

   

  8.45 kl. I

  klasa sala
  1a 32
  1b 19
  1c 18

   

  9.45 kl. IV-VI

  klasa sala
  4a 41
  4b 43
  4c 38
  5a 42
  5b 39
  5c 38

   

  10.35 kl.VI-VIII

  klasa sala
  6a 43
  6b 39
  7a 41
  8a 42
  8b 38

   

  Tego dnia nie ma jeszcze lekcji według planu, to czas na przywitanie się z nauczycielami, szkołą, opowiedzenie sobie wakacyjnych wrażeń i ustalenie najistotnieszych spraw związanych z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

  4 września 2018r. rozpoczynamy lekcje zgodnie z  ustalonym planem.

  Pierwsze zebrania z Rodzicami planowane są na 11 września 2018r. Szczegóły przekażemy Państwu w osobnym komunikacie.

   

   

 • Together we can ! Nowy projekt międzynarodowy dla klas 4-8.

  Together we can ! Nowy projekt międzynarodowy dla klas 4-8.

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8, rodziców i nauczycieli do udziału w nowym projekcie w ramach programu Erasmus+ „Together we can”

  Projekt skupia się na edukacji włączającej tych uczniów, którzy wywodzą się z grup poszkodowanych społecznie i gospodarczo. Celem projektu jest wyeliminowanie różnych form wykluczenia i dyskryminacji. Ten międzynarodowy projekt obejmuje szkoły z Portugalii, Cypru, Hiszpanii, Włoch i Polski.

  Założenia programu:

  • rozwijanie umiejętności społecznych uczniów w zakresie tolerancji, krytycznego myślenia i współpracy;

  • promowanie równości i edukacji włączającej

  • tworzenie sfery empatii dla problemów integracji grup defaworyzowanych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim

  • podnoszenie świadomości różnorodności Europy (kultura, język, wartości) wśród uczniów i społeczności szkolnej

  • pobudzanie poczucia przynależności do szerszej społeczności opartej na wartościach tolerancji, wzajemności i solidarności

  Już dziś opowiedz o tym znajomym, udostępnij, opublikuj w różnych miejscach, a przede wszystkim włącz się!

  Szczegóły: p. Katarzyna Ratkowska

 • Podpisywanie umów obiadowych

  Podpisywanie umów obiadowych

  Szanowni Państwo,

  Pani Intendent zaprasza Rodziców, którzy chcą, by ich dzieci korzystały z posiłków na terenie naszej szkoły na podpisywnie umów na obiady w dniach:

  31.08.-05.09.2018r. w godzinach od 7.00 do 18.00

  Równocześnie informujemy, iż obiady będą wydawane od 4 września 2018r.

   

 • Konkursy Kuratoryjne w roku szkolnym 2018/2019

  Konkursy Kuratoryjne w roku szkolnym 2018/2019

  Drodzy Uczniowie,

  w związku z reformą oświaty od roku szkolnego 2018/2019  Kuratorium Oświaty w Krakowie będzie organizowało następujące konkursy:

  1. Małopolski Konkurs Języka Polskiego
  2. Małopolski Konkurs Matematyczny
  3. Małopolski Konkurs z Fizyki
  4. Małopolski Konkurs Historyczny
  5. Małopolski Konkurs Biologiczny
  6. Małopolski Konkurs Geograficzny
  7. Małopolski Konkurs Chemiczny
  8. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
  9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

   

  Przypominam, że laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

  Jeżeli tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
  (Art. 44j Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

  Ponadto laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego,dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły. (Art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

  Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
  Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

  W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.
  (Art. 44zx Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

  Kuratorium Oświaty w Krakowie poinformowało, że regulaminy poszczególnych konkursów zostaną opublikowane na stronie KO do dnia 30 września 2018r.

  Zachęcam więc do uważnego śledzenia zakładki KONKURSY KURATORYJNE, gdzie znajdziecie linki do wszystkich konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w nadchodzącym roku szkolnym.

  Jestem przekonana, że wielu z Was ma szansę zostać laureatami tych konkursów, choć oczywiście będzie to wymagało dodatkowej pracy zarówno Waszej jak i nauczycieli.

  Niemniej warto!

  Pozdrawiam jeszcze wakacyjnie

  Paulina Serednicka, dyrektor

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor podaje do wiadomości zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  SZKOLNE_PODRECZNIKI___ZESTAW_2018-2019.pdf

 • Budżet obywatelski

  Budżet obywatelski

  Budżet obywatelski - Obrazek 1

 • Organizacja pracy szkoły od 20-23 czerwca 2018

  Organizacja pracy szkoły od 20-23 czerwca 2018

  20 czerwca 2018

  8.00-10.35   Dzień Sportu

  następnie lekcje według planu.

  21 czerwca 2018

  Dzień z Wychowawcą

  kl.1-3 przychodzą na 8.00

  8.30-9.30- apel

  10.00- msza święta na zakończenie roku szkolnego, dzieci udają się do kościoła z wychowawcą. Dzieci nie uczęszczające na religię zostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli w świetlicy.

  11.00-12.00- klasy przebywają pod opieką wychowawców.

  OBIADY

  11.20- klasy pierwsze

  11.40-klasy drugie i trzecie

  Świetlica pracuje bez zmian w godzinach 6.30-17.00.

  KLASY 4-7

  Dzieci przychodzą do szkoły na godzinę 8.45

  8.45-9.45- zajęcia zorganizowane przez wychowawców

  10.00- msza święta na zakończenie roku szkolnego, dzieci udają się do kościoła z wychowawcą. Dzieci nie uczęszczające na religię zostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli w świetlicy.

  11.15.-12.15- apel wychowawczy

  OBIADY

  12.30- obiad

  Po obiedzie uczniowie klas 4-7 udają się do domu.

  Świetlica pracuje bez zmian w godzinach 6.30-17.00.

  22 czerwca 2018

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  klasy 1-3:

  8.00-9.00- uroczysty apel

  następnie uczniowie przechodzą do klas, gdzie wychowawca wręczy świadectwa

  klasy 4-7

  9.30-10.30- uroczysty apel

  następnie uczniowie przechodzą do klas, gdzie wychowawca wręczy świadectwa.

  Uwaga! W związku z faktem, iż umowy obiadowe były podpisane do 21 czerwca 2018r. w tym dniu uczniowie szkoły już nie dostają obiadów.

  Świetlica pracuje bez zmian w godzinach 6.30-17.00.

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć