Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

 • Międzynarodowy Dzień Kropki 2017

  15 września  po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Kropki - święto kreatywności i wiary w siebie .  W klasach odbywały się zajęcia, akcje i happeningi, które przypomniały nam, że "od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna"... Pamiętajmy, że każdy ma jakiś talent, a naszym zadaniem jest go odkryć i wspierać. Odkrycia  w sobie niejednego talentu życzymy "Wam i nam" na cały nowy rok szkolny !

 • 15.09.2017 Uwaga, uwaga !
  Ogłaszamy konkurs na logo naszego projektu Erasmus plus: Tysiąc kultur-jedna Europa. Logo powinno zawierać jakąś myśl przewodnią, emblemat Erasmus plus i flagi krajów partnerskich.
  Emblemat i flagi można zobaczyć na tablicy Erasmus plus przy wejściu do szkoły.
  Praca plastyczna płaska, wykonana dowolną techniką w formacie A-3.

  Prace (po jednej wybranej najlepszej z każdej klasy) prosimy składać u pani Natalki Mirek w sali nr 19

  Termin: 29 września.

  Życzymy powodzenia, nagrody czekają !!!
   
 • 15.09.2017 Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają koordynatorki, panie Katarzyna Marek i Katarzyna Ratkowska.

  Założenia i cele projektu:


  W środowisku międzynarodowym szukamy wysokiej jakości kształcenia, które jest otwarte na Wspólnotę Europejską, gdzie języki nie stanowią przeszkody na drodze do sukcesu naszych uczniów na globalnym rynku pracy.

  Nasz projekt Erasmus +, Tysiące kultur, jedna Europa spowoduje zwiększenie integracji, połączy ludzi i kultury. Chcemy wdrożyć innowacje edukacyjne w klasach, aby przyczynić się do budowy silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej, poprawiając społeczno-kulturową jedność wśród jej członków.
  Zaczynamy więc od szeregu potrzeb, które są następujące:
  - Aby stawić czoła wysokiemu współczynnikowi wczesnego odchodzenia ze szkoły i niskim umiejętnościom naszych uczniów.
  - Motywować naszych studentów i angażować ich do poszerzania własnej wiedzy.
  - Niwelować ograniczone uczucie europejskości, które jest widoczne w naszej edukacji
  - Promowanie kreatywności nauczania i innowacji, poprawa interwencji edukacyjnej, zmiana modelu edukacji i uczynienie szkoły miejscem na czele społeczeństwa (w opozycji do obecnej sytuacji).
  - Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.


  Biorąc pod uwagę mocne strony każdego z członków uczestniczących w tym projekcie, mamy następujące cele:
  1. Budowa społeczeństwa, w którym Unia Europejska odgrywa ścisłą rolę i jest użyteczna dla naszych uczniów; promowanie społecznego zaangażowania i wiedzy na temat krajów i kultur.
  2. Wdrażanie otwartych, innowacyjnych i nowych metod edukacyjnych w celu przyciągnięcia uczniów, pomagając im być niezależnymi i zmotywowanymi do nauki. Krótko mówiąc, zachęcanie uczniów do rozwijania edukacji akademickiej a nie do porzucenia szkoły.
  3. Promowanie centrów edukacji, które są prawdziwym punktem odniesienia, a wśród nich społeczności edukacyjnych, stających się miejscem spotkań społecznych oraz wymiany kulturowej w obrębie Unii Europejskiej.
  4. Aby poznać znaczenie Unii Europejskiej; to jak została stworzona, kto walczył i walczy o nią nadal; aby zwiększyć wiedzę o ważnych ludziach, którzy mieli istotny wpływ na historię Europy. Jednocześnie chcemy dążyć do dalszego rozwoju Unii Europejskiej, wykorzystując wyniki tego projektu w przyszłych planach edukacyjnych i programach.
  5. Jako cel obejmujący wyżej wymienione, chcemy dokonać postępu w drodze do doskonałości akademickiej, co może pozwolić każdemu z członków do umocnienia swojej pozycji jako centrum doskonałości i odniesienia do swojego regionu.
  Z drugiej strony, w odniesieniu do grup docelowych naszego projektu, są one częścią szerokiego spektrum, skupiającego się w trzech grupach referencyjnych:
  - Uczniowie, nauczyciele i rodziny centrum.
  - Nauczyciele pracujący w innych szkołach.
  - Ogół społeczeństwa.
  W tym celu opracowaliśmy różne strategie rozpowszechniania i oddziaływania, globalne i specyficzne, dla każdej z tych grup, takie jak działania z uczniami, ewolucja metodologii pracy, konferencje, kursy dla nauczycieli i dorosłych, wystawy, koncerty i inne imprezy kulturalne.
  Wszystkie te działania są skierowane ku społeczeństwu, które musi ponownie poczuć podekscytowanie bycia częścią Unii Europejskiej!

  Jakie są oczekiwane rezultaty w trakcie realizacji projektu i jego zakończenia?

  Spośród oczekiwanych wyników w ramach projektu konieczne jest wyróżnienie rzeczywistych i strategicznych wyników.
  Wymierne wyniki:
  - Monografie i jednostki nauczania dotyczące postaci historycznych, które stanowią podstawę tego projektu. Zostaną utworzone przez każdego z partnerów i zostaną wdrożone przy użyciu innowacyjnej metodologii ze wszystkimi studentami we wszystkich szkołach (jednostki będą dostosowane do każdego cyklu podstawowego). Jednostki będą dotyczyły Fernando Zobel (Hiszpania), jako odniesienia do kreatywności; Nicolaus Copernicus (Polska), jako odniesienie do odkryć; Jan Amos Comenius (Republika Czeska), jako odniesienie do otwarcia na świat; Roald Dahl (Walia) jako odniesienie do wyobraźni; Maria Montessori (Włochy) jako odniesienie do innowacyjnej edukacji i Rūta Meilutytė (Litwa) jako odniesienie do wysiłku.
  - Stworzenie edukacyjnej strony internetowej o projekcie, która nie tylko dostarcza statycznej wizji programu, ale również zasobów pedagogicznych społeczności naukowej, rodzinom i uczniom.
  - wirtualny kampus dzielący się całą treścią wspólnych działań szkoleniowych dla nauczycieli w taki sposób, aby wszystko było udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom, które nie mogły uczestniczyć w danej mobilności.
  - Stworzenie strony audiowizualnej z filmami stworzonymi przez uczniów z tańcami lub sztukami tradycyjnymi, które będą później udostępniane i uczone przez wszystkich studentów.
  - Nauczanie za pomocą filmów wideo, w każdym języku lokalnym i języku angielskim, o ludziach, którzy są odniesieniem tego projektu.
  - krótkie filmy stworzone przez uczniów wykorzystujące nowe techniki, takie jak Time-Lapses czy Stop Motion.
  - trasy Geocoaching w środowisku lokalnym poprzez edukacyjne zawody na tematy związane z treściami projektu.
  - stworzenie kompleksowego projektu dydaktycznego odpowiedniego dla wszystkich uczniów. Postaramy się zaprojektować innowacyjne warsztaty dotyczące treści projektu: kreatywności, pisania, tańców, znajomości Unii Europejskiej itd; a także wprowadzanie nowych metod motywacji dla naszych uczniów w oparciu o nowe technologie, sieci społeczne, rozgrywanie, wyszukiwanie i odkrywanie lub współpraca z uczniami z innych krajów.
  - artykuły prasowe i udział w regionalnych konferencjach i wykładach.
  - Stworzenie i udział w wystawach w szkole lub w lokalnych muzeach. Jako przykład możemy podać udział w corocznej wystawie czasowej Z klasą do muzeum w Muzeum Sztuki Abstrakcyjnej Juan March w Cuenca.
  - Logo i hymn projektu, a także musealizacja, dekoracja i gazetki wewnątrz i na zewnątrz szkół.
  - Komiksy zaprojektowane przy użyciu Pixtonu.
  - Tworzenie zabawek.
  Wyniki strategiczne:
  - Pozyskiwanie innowacji edukacyjnych przyczyniających się do odnowienia  metodologii.
  - Znajomość edukacyjnej i społeczno-kulturalnej rzeczywistości każdego kraju partnerskiego.
  - Wzrost uczuć Europejczyków we wszystkich środowiskach edukacyjnych, aby zwiększyć związek między równymi sobie krajami i kulturami, o wielkiej wartości kulturalnej i wspólnej przyszłości. Rozwój wartości integracji i tolerancji.
  - Wdrażanie procesów skupiających się na kontroli jakości i promocji, co pozwoli na osiągnięcie doskonałości akademickiej.
  Z drugiej strony spodziewane rezultaty realizacji projektu to:
  Wymierne wyniki:
  - Trwałość i aktualizacja wyników, zasobów, jednostek nauczania, programów lub platform wymiany edukacyjnej i dyskusji, z których wszystkie powstały podczas tego programu.
  - uczestnictwo w różnych działaniach mających na celu zwiększenie rozpowszechniania i wpływu projektu na konferencjach, wykładach lub warsztatach, gdzie możemy przyczynić się do rozpowszechniania nie tylko wpływu, ale również programu Erasmus +.
  Wyniki strategiczne:
  - Całkowite uwzględnienie innowacyjnej dynamiki pedagogicznej w codziennej nauce.
  - ewolucja szkoły jako elementu wychowawczego, dążenie do osiągnięcia roli w społeczeństwie w sposób wzajemnie połączony, otwarty na społeczności rodziców, uczniów i innych osób, które są zainteresowane naszym projektem.
  - Trwałość w czasie i doskonalenie planów zarządzania jakością, a także uczucie europejskości. Również chcemy zostać ekspertami w projektach Erasmus + i eTwinning, aby móc nadal wdrażać te programy w naszych centrach i korzystać z ich cennych korzyści.
  - Postępy w modelu certyfikacji, nie tylko dla studentów, ale także dla nauczycieli, poprzez wdrożenie w naszych centrach Europass lub Europejskiego Językowego Portfolio.


   
 • Budżet Obywatelski- głosujmy!

 • 12.09.2017

  Moduł Dzwonki został zmodyfikowany

 • Komunikat dla Rodziców klas pierwszych.

  Szanowni Państwo,

  w najbliższy piątek tj. 15 września w czasie zajęć lekcyjnych będziemy gościć fotografa, który wykona pamiątkowe zdjęcia (również legitymacyjne) uczniom klas pierwszych.

  Warto pamiętać w tym dniu o stroju galowym.

   

 • Zebrania z Rodzicami!

  Zapraszamy na pierwsze zebrania Rodziców w dniu 12 września 2017r.

   

  kl. 1-3 godzina 17.00

  kl. 4-7 godzina 18.00

   

 • Komunikat-wyposażenie szatni i nie tylko...

  Szanowni Państwo,

  w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ilości oraz wysokości montażu wieszaków w wyremontowanych szatniach szkolnych informuję, że zakupiłam dodatkowych 140 wieszaków, które zostaną zamontowane na niższej wysokości odpowiadającej potrzebom klas 1-3.

  Pojawią się również dodatkowe ławeczki.

  Towar zostanie dostarczony do końca września, gdyż w związku z reformą producenci nie nadążają z wytwarzaniem zlecanych zamówień (na specjalistyczny zlew do pracowni czekam już od lipca...).

  Wieszaki, które już zawisły w naszych szatniach są zamontowane na wysokości odpowiadającej dzieciom i młodzieży starszej- ilość boksów zmusza nas do przydzielania ich względem liczebności klas- może się zdarzyć, że w przyszłym roku szatnia klas pierwszych stanie się szatnią klas ósmych (bądź na odwrót).

  Stąd decyzja, by pierwszą partię wieszaków powiesić wyżej, a kolejną, która zostanie dostarczona w najbliższych tygodniach, na niższej wysokości.

  Bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość- ilość zmian, jakim musieliśmy sprostać w krótkim okresie wakacyjnym, spowodowanych reformą i remontem PPOŻ jest ogromna. Pracowaliśmy bez wytchnienia cały lipiec i i sierpień, również w soboty- są jednak rzeczy, których nie byliśmy w stanie przyspieszyć ze względu na uzależnienie od producentów.

  Staramy się ze sił wszystkich, ale jestem najlepszym przykładem na to, że każdy organizm ma swoją wytrzymałość i nie da się zrobić wszystkiego naraz.

  Przy okazji przypominam też Rodzicom dzieci korzystających ze świetlicy, że w związku z jej  przeniesieniem na I piętro został zlikwidowany domofon i po odbiór dziecka należy udać się bezpośrednio do sali 20, 19,18. Zapewni to większe bezpieczeństwo i ułatwi Państwu komunikację z wychowawcami.

  Powoli kończą się zapisy i formują grupy świetlicowe. W tym roku chcemy pracować w podziale na grupy wiekowe, którym przydzielono stałych nauczycieli. Plan pracy świetlicy  i wszystkie z nim związane ustalenia zostaną opublikowane na szkolnej stronie do 20 września 2017r.

  Jak zawsze liczę na Państwa życzliwość i współpracę- początki przy takiej ilości zmian nie są łatwe dla żadnej ze stron, ale jestem pewna, że z każdym dniem będzie nam coraz łatwiej i zakończymy wszystkie szkolne rewolucje z sukcesem.

  Serdecznie pozdrawiam

  Paulina Serednicka, dyrektor ZSP nr 4

   

   

   

   

   

 • Organizacja lekcji religii i etyki w roku szkolnym 2017-2018

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że lekcje religii i etyki organizowne są na życzenie Rodziców. Stosowne deklaracje będą zbierane podczas pierwszych zebrań w dniu 12 września 2017r.

  Do tego czasu prosimy o poinformowanie wychowawcę klasy, czy w najbliższym tygodniu dziecko będzie uczestniczyło      w zajęciach religii lub etyki czy też mamy mu zapewnić opiekę świetlicową.

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN mają Państwo pełne prawo wyboru w tej kwestii- można więc całkowicie zrezygnować    z obydwóch przedmiotów, wybrać jeden z nich lub zadeklarować uczestnictwo w obu zajęciach.

 • Podpisywanie umów na obiady

  Szanowni Państwo,

  od poniedziałku 4 września 2017r. dzieci będą mogły korzystać ze szkolnej stołówki. Konieczne jest jednak wcześniejsze podpisanie przez Rodzica umowy na zakup obiadów.

  Osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, będą mogły dopełnić formalności w dniach 4-5 września w godzinach 7.00-18.00    w gabinecie pani intendent.

   

 • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  Duża sala gimnastyczna:

  kl.1-3 godzina 9.00

  kl.4-7 godzina 10.30

    SPOTKANIA  Z  WYCHOWAWCAMI (po krótkim powitaniu w sali gimnastycznej)

   

  Klasa 1a- sala 30    p. R. Stokłosa

  Klasa 1b-sala 28     p. M. Rymarska

  Klasa 1c- sala 29     p. K. Tomczyk

   

  Klasa 2a- sala 27     p. M. Oniszko

  Klasa 2b- sala 31     p. J. Bryk

   

  Klasa 3a- sala 31     p. K. Ratkowska

  Klasa 3b- sala 19     p. N. Mirek   ( I p.)

  Klasa 3c- sala 18      p. J. Siemdaj  ( I p.)

   

  ŚWIETLICA: sala 20  (I p.)

  Klasa 4a- sala 42   p. A. Kluk

  Klasa 4b-sala 39    p. M. Proksch

  Klasa 4c-sala 38    p. M. Nawrocka

   

  Klasa 5a- sala 19   p. K. Kozłowska  ( I p.)

  Klasa 5b- sala 18   p. A. Sporek  ( I p. )

   

  Klasa 6a – sala 41  p. Sz. Tabiś

   

  Klasa 7a-sala 43    p. M. Dubiel

  Klasa 7b-sala 40    p. M. Radom-Kuźma

   

 • 31.08.2017

  Moduł Plan pracy szkoły został zmodyfikowany

 • 30.08.2017

  Moduł Plan pracy szkoły został zmodyfikowany

 • Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  Szanowni Państwo,

  zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem nowego roku szkolnego.

   

  Plik do pobrania:

  kalendarz_2017-2018.doc

 • Wrzesień na sportowo!

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017r. w sali gimnastycznej.

   

   

  kl.0-3 godzina 9.00.

  kl. 4-7 godzina 10.30.

   

  Po krótkim powitaniu w sali gimnastycznej przez panią Dyrektor uczniowie wraz z nauczycielami udadzą się do klas.

  Obowiązuje strój galowy!

  Zapraszamy również na mszę św. na rozpoczęcie roku dla naszej szkoły, która odbędzie się 4 września         o godzinie 18.00 w Parafii św. Szczepana.

   

  Świetlica działa tego dnia w godzinach 6.30-17.00.

  Jest to też pierwszy dzień wydawania obiadów.

   

  Do zobaczenia!

   

 • Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn- bilety już do odbioru!

  Szanowni Państwo,

  prosimy wszystkie osoby, które zapłaciły za zamówione bilety o ich odbiór od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00 w sekretariacie szkoły lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z Panią Wicedyrektor Teresą Stolarczyk-Michałowską.

   

 • Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2017/2018

  Szanowni Państwo,

  trwają wakacje, ale ponieważ czas biegnie szybko, już dziś udostępniamy wszystkim zainteresowanym Rodzicom kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz regulamin, który zawiera zapisy dotyczące organizacji jej pracy.

  Wydrukowany i podpisany odręcznie druk prosimy dostarczyć do szkoły w dniach od 28.08-08.09.2017r.

  Termin ten jest bardzo istotny, gdyż od ilości zapisanych dzieci, uzależniona jest ilość osób zatrudnionych na świetlicy!

  Rodziców przyszłorocznych klas pierwszych przepraszamy za kłopot, gdyż karta zapisu, która była wręczana na pierwszym zebraniu, jest nieaktualna.

  Informujemy również, że nie ma potrzeby dostarczania żadnych zaświadczeń z zakładu pracy potwierdzających zatrudnienie.

  Druki do pobrania:

  REGULAMIN_DZIALALNOSCI_SWIETLICY__PRZY_SZKOLE_PODSTAWOWEJ__________NR_34_im.pdf

  swietlica-karta_zgloszenia_dziecka_2017-2018(1).doc

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć