Szkoła Podstawowa

Menu główne

Przedszkole nr 55

Menu główne

 • Zapraszamy na piknik!

  Zapraszamy na piknik!

  Zapraszamy na piknik! - Obrazek 1

 • Zostań Harcerzem!

  Zostań Harcerzem! - Obrazek 1

 • SZPN i SZP

  SZPN i SZP

  Szanowni Państwo,

  informuję, iż dokumenty: Szkolny Zestaw Podręczników/ Szkolny Zestaw Programów Nauczania (na rok szkolny 2018/2019) zostały przeniesione do zakładki: DOKUMENTY

   

 • 12.09.2018

  Moduł SEKRETARIAT został zmodyfikowany

 • Zebrania z Rodzicami!

  Zebrania z Rodzicami!

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy na pierwsze zebrania z Rodzicami- szczegóły w pliku poniżej:

  zebrania_-_ogloszenie.pdf

 • 06.09.2018

  Moduł Świetlica został zmodyfikowany

 • 04.09.2018

  Moduł Opłaty za obiady został zmodyfikowany

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  3 września 2018

  godzina klasy
  8.00-8.45 2a,2b,2c, 3a,3b
  8.45-9.45 1a, 1b, 1c
  9.45-10.30 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c
  10.30-11.15 6a, 6b, 7a, 8a, 8b

   

  Po krótkim (ok. 15 minut) spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcami przechodzą do wyznaczonych klas. Obowiązuje strój galowy.

  Sale, do których przechodzą klasy po apelu:

  8.00 kl.II-III

  klasa sala
  2a 30
  2b 28
  2c 29
  3a 27
  3b

  31

   

  8.45 kl. I

  klasa sala
  1a 32
  1b 19
  1c 18

   

  9.45 kl. IV-VI

  klasa sala
  4a 41
  4b 43
  4c 38
  5a 42
  5b 39
  5c 38

   

  10.35 kl.VI-VIII

  klasa sala
  6a 43
  6b 39
  7a 41
  8a 42
  8b 38

   

  Tego dnia nie ma jeszcze lekcji według planu, to czas na przywitanie się z nauczycielami, szkołą, opowiedzenie sobie wakacyjnych wrażeń i ustalenie najistotnieszych spraw związanych z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

  4 września 2018r. rozpoczynamy lekcje zgodnie z  ustalonym planem.

  Pierwsze zebrania z Rodzicami planowane są na 11 września 2018r. Szczegóły przekażemy Państwu w osobnym komunikacie.

   

   

 • Together we can ! Nowy projekt międzynarodowy dla klas 4-8.

  Together we can ! Nowy projekt międzynarodowy dla klas 4-8.

  Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8, rodziców i nauczycieli do udziału w nowym projekcie w ramach programu Erasmus+ „Together we can”

  Projekt skupia się na edukacji włączającej tych uczniów, którzy wywodzą się z grup poszkodowanych społecznie i gospodarczo. Celem projektu jest wyeliminowanie różnych form wykluczenia i dyskryminacji. Ten międzynarodowy projekt obejmuje szkoły z Portugalii, Cypru, Hiszpanii, Włoch i Polski.

  Założenia programu:

  • rozwijanie umiejętności społecznych uczniów w zakresie tolerancji, krytycznego myślenia i współpracy;

  • promowanie równości i edukacji włączającej

  • tworzenie sfery empatii dla problemów integracji grup defaworyzowanych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim

  • podnoszenie świadomości różnorodności Europy (kultura, język, wartości) wśród uczniów i społeczności szkolnej

  • pobudzanie poczucia przynależności do szerszej społeczności opartej na wartościach tolerancji, wzajemności i solidarności

  Już dziś opowiedz o tym znajomym, udostępnij, opublikuj w różnych miejscach, a przede wszystkim włącz się!

  Szczegóły: p. Katarzyna Ratkowska

 • Podpisywanie umów obiadowych

  Podpisywanie umów obiadowych

  Szanowni Państwo,

  Pani Intendent zaprasza Rodziców, którzy chcą, by ich dzieci korzystały z posiłków na terenie naszej szkoły na podpisywnie umów na obiady w dniach:

  31.08.-05.09.2018r. w godzinach od 7.00 do 18.00

  Równocześnie informujemy, iż obiady będą wydawane od 4 września 2018r.

   

 • Konkursy Kuratoryjne w roku szkolnym 2018/2019

  Konkursy Kuratoryjne w roku szkolnym 2018/2019

  Drodzy Uczniowie,

  w związku z reformą oświaty od roku szkolnego 2018/2019  Kuratorium Oświaty w Krakowie będzie organizowało następujące konkursy:

  1. Małopolski Konkurs Języka Polskiego
  2. Małopolski Konkurs Matematyczny
  3. Małopolski Konkurs z Fizyki
  4. Małopolski Konkurs Historyczny
  5. Małopolski Konkurs Biologiczny
  6. Małopolski Konkurs Geograficzny
  7. Małopolski Konkurs Chemiczny
  8. Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
  9. Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego

   

  Przypominam, że laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

  Jeżeli tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim został uzyskany po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, to uczeń otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
  (Art. 44j Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

  Ponadto laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (w tym integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznej, międzynarodowej) lub oddziału integracyjnego, sportowego, mistrzostwa sportowego,dwujęzycznego, międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły. (Art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe; Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

  Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty

  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
  Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

  W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.
  (Art. 44zx Ustawy o systemie oświaty; Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

  Kuratorium Oświaty w Krakowie poinformowało, że regulaminy poszczególnych konkursów zostaną opublikowane na stronie KO do dnia 30 września 2018r.

  Zachęcam więc do uważnego śledzenia zakładki KONKURSY KURATORYJNE, gdzie znajdziecie linki do wszystkich konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w nadchodzącym roku szkolnym.

  Jestem przekonana, że wielu z Was ma szansę zostać laureatami tych konkursów, choć oczywiście będzie to wymagało dodatkowej pracy zarówno Waszej jak i nauczycieli.

  Niemniej warto!

  Pozdrawiam jeszcze wakacyjnie

  Paulina Serednicka, dyrektor

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  Dyrektor podaje do wiadomości zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

  SZKOLNE_PODRECZNIKI___ZESTAW_2018-2019.pdf

 • Budżet obywatelski

  Budżet obywatelski

  Budżet obywatelski - Obrazek 1

 • Organizacja pracy szkoły od 20-23 czerwca 2018

  Organizacja pracy szkoły od 20-23 czerwca 2018

  20 czerwca 2018

  8.00-10.35   Dzień Sportu

  następnie lekcje według planu.

  21 czerwca 2018

  Dzień z Wychowawcą

  kl.1-3 przychodzą na 8.00

  8.30-9.30- apel

  10.00- msza święta na zakończenie roku szkolnego, dzieci udają się do kościoła z wychowawcą. Dzieci nie uczęszczające na religię zostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli w świetlicy.

  11.00-12.00- klasy przebywają pod opieką wychowawców.

  OBIADY

  11.20- klasy pierwsze

  11.40-klasy drugie i trzecie

  Świetlica pracuje bez zmian w godzinach 6.30-17.00.

  KLASY 4-7

  Dzieci przychodzą do szkoły na godzinę 8.45

  8.45-9.45- zajęcia zorganizowane przez wychowawców

  10.00- msza święta na zakończenie roku szkolnego, dzieci udają się do kościoła z wychowawcą. Dzieci nie uczęszczające na religię zostają pod opieką wyznaczonych nauczycieli w świetlicy.

  11.15.-12.15- apel wychowawczy

  OBIADY

  12.30- obiad

  Po obiedzie uczniowie klas 4-7 udają się do domu.

  Świetlica pracuje bez zmian w godzinach 6.30-17.00.

  22 czerwca 2018

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  klasy 1-3:

  8.00-9.00- uroczysty apel

  następnie uczniowie przechodzą do klas, gdzie wychowawca wręczy świadectwa

  klasy 4-7

  9.30-10.30- uroczysty apel

  następnie uczniowie przechodzą do klas, gdzie wychowawca wręczy świadectwa.

  Uwaga! W związku z faktem, iż umowy obiadowe były podpisane do 21 czerwca 2018r. w tym dniu uczniowie szkoły już nie dostają obiadów.

  Świetlica pracuje bez zmian w godzinach 6.30-17.00.

   

   

 • Dzień Patrona
  17.06.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Patrona.

 • Rowerowy Maj- nagrody

  Rowerowy Maj- nagrody

  Zakończyliśmy akcję "Rowerowy Maj". Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie: uczniom, Rodzicom oraz szkolnym koordynatorom projektu, którzy skrupulatnie odnotowywali wyniki.

  Miasto przekazało nam już całą pulę nagród- ich uroczyste wręczenie odbędzie się podczas apeli wychowawczych w czwartek 21 czerwca 2018r.

  Na razie zdradzamy tylko, które klasy zdobyły nagrody grupowe:

  I miejsce- klasa IB

  II miejsce- klasa IIIC

  III miejsce- IIB

  Ponadto przyznano 59 nagród indywidualnych, które zostaną rozdane podczas apelu wychowawczego.

  GRATULUJEMY i zachęcamy, by nadal nie zsiadać z siodełek ;)

   

   

   

   

 • AKCJA LATO w SZKOLE

  AKCJA LATO w SZKOLE

  Spotkanie Rodziców , którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w akcji LATO w SZKOLE odbędzie się 12 czerwca.

  Dla klas 1-2  o godz. 16.50 ; a dla klas III  17.50  w świetlicy szkolnej ( I pietro, sala  20). Rodzice uczniów  spoza szkoły wybierają godzinę dowolną.

   

 • PROJEKT "UCZEŃ-OBYWATEL"

  06.06.2018

  W niedzielę, 3 czerwca, w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbył się finał projektu "Uczeń-Obywatel" na który zostaliśmy zaproszeni jako laureaci. W konkursie na prezentację wyborczą zajęliśmy I miejsce. Prezentację przygotowała Amelia Gancarz oraz Oliwia Wrześniowska, natomiast Agnieszka Kochańska zajęła III miejsce w konkursie wiedzy o samorządzie krakowskim.

  Gratulujemy !!!

 • Zakończenie roku szkolnego

  Zakończenie roku szkolnego

  22 czerwca 2018r.

  klasy 1-3

  godzina  
  8.00-9.00 uroczysty apel
  9.00-9.30 rozdanie świadectw w klasach

   

  klasy 4-7

  godzina  
  9.30-10.30 uroczysty apel
  10.30-11.00 rozdanie świadectw w klasach

   

  Tego dnia szkoła zapewnia opiekę świetlicową do godziny 17.00. Obiad będzie wydawany według odrębnego harmonogramu,    z którym wychowawcy zapoznają klasy w czwartek 21 czerwca.

 • Zebrania z Rodzicami!

  Zebrania z Rodzicami!

  Zapraszamy na ostatnie już w tym roku zebranie
  z rodzicami, na którym wychowawcy podsumują całoroczną pracę oraz przekażą Państwu kartki z ocenami ustalonymi przez nauczycieli na koniec roku szkolnego 2017/2018.

  klasy 1-2 godzina 17.00

  klasy 4-7 godzina 17.45

  klasy 3a, 3b, 3c- godzina 18.00

  Imię i nazwisko wychowawcy

  Klasa

  Sala

  mgr Renata Stokłosa

  1a

  30

  mgr Małgorzata Rymarska

  1b

  28

  mgr Katarzyna Tomczyk

  1c

  29

  mgr Małgorzata Oniszko

  2a

  27

  mgr Jolanta Bryk

  2b

  31

  mgr Katarzyna Ratkowska

  3a

  32

  mgr Natalia Mirek

  3b

  19

  mgr Justyna Siemdaj

  3c

  18

  mgr Anna Kluk

  4a

  30

  mgr Magdalena Proksch

  4b

  28

  mgr Magdalena Nawrocka

  4c

  38

  mgr Katarzyna Kozłowska

  5a

  40

  mgr Aneta Sporek

  5b

  39

  mgr Szymon Tabiś

  6a

  41

  mgr Maciej Dubiel

  7a

  43

  mgr Marzena Radom-Kuźma

  7b

  42

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4
  ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
 • tel./fax. 12 633 04 58
  tel. kom. 660637366

Galeria zdjęć